Hlavní obsah

vzdálený

Přídavné jméno

  1. (daleký) distant, remote, far(away)ve vzdálené minulosti/budoucnostiin the remote past/future
  2. (v určité vzdálenosti) od koho/čeho away, distant from sb/sthčtyři míle vzdálený od čehofour miles distant/away from sth
  3. (nepatrně související) remote(o vztahu) distant(podobností ap.) far away from sthvzdálený příbuznýdistant relative

Vyskytuje se v

příbuzný: vzdálený/blízký příbuzný kohodistant/close relative/relation of sb

relative: distant relativevzdálený příbuzný

remotely: remotely placedvzdálený, daleko se nacházející

apart: Their views are miles apart.Jejich názory jsou od sebe na hony vzdálené.