Hlavní obsah

cizí

Přídavné jméno

  1. (někoho jiného) somebody else's(ostatních lidí) other people's
  2. (zahraniční) foreign, from abroad(zahraničí země se týkající) outlandling. cizí jazykyforeign languagesekon. cizí měnaforeign currencycizí státní příslušníkforeigner, foreign national
  3. (neznámý) strange(nepovědomý) unfamiliar, unknown(naprosto) cizí člověk(perfect) strangercizím (osobám) vstup zakázánauthorized personnel only, no trespassing
  4. (nejsoucí zvykem ap.) strange, alien, foreign

Vyskytuje se v

lidé: cizí lidé neznámístrange people, strangers

muž: cizí mužstranger

osoba: cizí osobastranger

řeč: učit se cizí řečistudy foreign languages

zakázat: Cizím (osobám) vstup zakázán.Trespassers will be prosecuted.

záležitost: plést se do cizích záležitostípoke one's nose into other people's business

alien: voj. alien forcescizí síly

bill: bill of exchangesměnka (cizí)

complete: complete strangernaprosto cizí člověk

else: somebody else'sněčí jiný, cizí ne můj ap.

false: ling. false friend= podobné slovíčko v cizím jazyce s odlišným významem

foreign: ekon. foreign currencycizí měna, valuta

national: foreign nationalcizí státní příslušník

somebody: somebody else'scizí, někoho jiného

trespasser: Trespassers will be prosecuted.(Cizím osobám) vstup (na pozemek) zakázán.

wrong: polygr. wrong fountcizí písmeno, ryba v tisku

perfect: perfect strangernaprosto cizí člověk