Hlavní obsah

řeč

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (schopnost mluvit) speechorgány řečispeech organs
  2. (způsob vyjadřování) way of speaking, speaking manner, oral expressionvada řečispeech impediment/defect
  3. (jazyk) language, tongueučit se cizí řečistudy foreign languagesmateřská řečnative language, mother tongue
  4. (mluvení) talk(ing)(rozhovor) conversationTo nestojí za řeč.(nemá smysl o tom mluvit) It's not worth mentioning., (reakce na poděkování) Don't mention it.skočit komu do řečicut in on sb, interrupt sbling. (polo)přímá řeč(semi-)direct speech/AmE discourse
  5. (projev) speech, address(slavnostní) orationnástupní řečinauguration speech
  6. (styl) speech, language, style
  7. řeči hovor.(klepy) gossip, rumoursřeči hovor.(povídání ap.) talkLidi budou mít řeči.People will talk.

Vyskytuje se v

nepřímý: indirect speechling. nepřímá řeč

planý: empty/idle talk, hot airplané řeči

posunkový: sign language, její užívání signingposunková řeč

pronést: give a speech, address sbpronést řeč ke komu

přímý: direct speechling. přímá řeč

skočit: cut in on sb, interrupt sbpřen. skočit do řeči komu

vada: (speech) impedimentvada řeči koktání ap.

znakový: sign languageznakový jazyk, nesprávně znaková řeč

stočit se: The conversation turned to his job.Řeč se stočila na jeho práci.

hospodský: pub talkhospodské řeči

acceptance: acceptance speechděkovací řeč při přebírání ceny

argument: without argumentbez řečí

baccalaureate: baccalaureate addresspromoční řeč/proslov

conversation: enter into conversation with sbdát se do řeči/hovoru s kým

direct: ling. direct speechpřímá řeč

dirty: talk dirtyvést oplzlé řeči, říkat sprosťárny, mluvit sprostě se sexuálním podtextem

enter into: enter into conversation with sbdát se do řeči/hovoru, navázat hovor s kým

inaugural: inaugural speech/addressnástupní řeč/projev

make: make a speechpronést řeč, mít proslov

-mouthed: smart-mouthediron. mající chytré řeči, hrozně chytrý, přidrzlý

oration: funeral orationpohřební řeč

recognition: speech recognitionrozpoznávání řeči

shop: shop talkřeči o práci

speech: speech organorgán řeči

talk: talk bigchvástat se, vychloubat se, mít velké řeči

řeč: speech organsorgány řeči