Hlavní obsah

talk [tɔːk]

Sloveso

 1. about sb/sth mluvit, hovořit, povídat o kom/čemWhat are you talking about?O čem to mluvíš?
 2. to/with sb (pro)mluvit (si), povídat si s kýmAre you talking to me?Mluvíte se mnou?
 3. to/with sb jednat, vést rozhovory s kým o obchodní smlouvě
 4. about sb klevetit, vést řeči o kom
 5. talk shopbavit se o prácitalk businessmluvit obchodně
 6. sth říkat, povídat cotalk nonsenseplácat nesmyslytalk sensemluvit rozumnětalk bigchvástat se, vychloubat se, mít velké řeči

Podstatné jméno

 1. mluva, řeč(i) o čem se mluvíbe all talk (and no action)mít plno řečí (a skutek utek)
 2. about sth (roz)hovor, konverzace, rozmluva o čem
 3. on sth řeč, proslov o čemgive a talk on sthpromluvit, pohovořit, pronést řeč o čem
 4. talks with/between sb rozhovory, jednání s/mezi kýmpeace talksmírové rozhovorybe in talks with sbjednat, vést jednání s kým, být v jednání

Fráze

 1. hovor.Talk about ...! Tomu říkám ...! typický příklad
 2. talking of sth když mluvíme o čem

Vyskytuje se v

money: Money talks.Peníze zmůžou všechno/vládnou světem., Kdo maže, ten jede.

talk: talkswith/between sb rozhovory, jednání s/mezi kým

talk down: talk sb downusmlouvat dolů/slevu cenu ap., přesvědčit koho ke snížení ceny

talk into: talk sb into(doing) sth umluvit, přemluvit, hovor. ukecat koho k čemu

talk out of: talk sb out ofsth rozmluvit, vymluvit komu co, přesvědčit koho aby neudělal co

talk over: talk sth overwith sb probrat, prodiskutovat, prohovořit co s kým

talk round: talk sb roundpřemluvit, ukecat koho

talk through: talk sth throughwith sb prohovořit, probrat, prodiskutovat co s kým důkladně

talk up: talk sb/sth upsth BrE dojednat vyšší co cenu, mzdy ap.

above: talk above sthpřekřičet co jiný hluk ap.

dirty: dirty talkprasárničky, čuňačinky řeči

follow-up: follow-up talksnavazující rozhovory diplomatické

hold: hold talksvést jednání/rozhovory, jednat

into: talk sb into sthpřemluvit koho k čemu

nonsense: talk nonsenseplácat nesmysly

peace: peace talksmírová jednání, mírové rozhovory

preliminary: preliminary talkspřípravné rozhovory

round table: round table discussion/talksdiskuse/jednání u kulatého stolu

rubbish: talk rubbishříkat hovadiny

shop: shop talkřeči o práci

small talk: make small talknezávazně konverzovat

sweet talk: sweet-talk sb into sth(lichocením) přemluvit koho k čemu

talking-to: give sb a talking-to(vy)nadat, dát kartáč komu, sprdnout koho

for: We talked for a while.Chvilku jsme si povídali.

her: Talk to your baby and show her ...Promluv si se svým dítětem a ukaž mu ...

him: Let me talk to him.Nech mě s ním promluvit.

keep: He kept talking.Mluvil dál., Pořád mluvil

point: There is no point in talking about it.Nemá smysl o tom mluvit.

that: You wanted to talk to me. Why was that?Chtěl jsi se mnou mluvit. O čem?

while: He stayed with me while mother talked with her.Zůstal se mnou, zatímco matka s ní hovořila.