Hlavní obsah

communicate [kəˈmjuːnɪˌkeɪt]

Vyskytuje se v

spojený: communicating vesselsspojené nádoby