Hlavní obsah

declare [dɪˈkleə]

Sloveso

  1. form.prohlásit, tvrdit
  2. sth vyhlásit, prohlásit co oficiálnědeclare war on sbvyhlásit válku komudeclare osf sbprohlásit se za koho vůdce ap.declare osfoznámit svou kandidaturu ve volbáchekon. declare osf bankruptohlásit bankrot, vyhlásit konkurz na koho
  3. přihlásit k proclení, proclít, přiznat (ke zdanění)Anything to declare?Máte něco k proclení?I have nothing to declare.Nemám nic k proclení.

Vyskytuje se v

bankrupt: declare sth bankruptvyhlásit konkurz na co

customs: declare sth to (the) customscelně přihlásit, proclít co

invalid: declare sth invalidprohlásit co za neplatné manželství ap.

truce: call/declare a trucevyhlásit příměří

war: declare war on sbvyhlásit komu válku

konkurz: be (declared) bankruptbýt v konkurzu

láska: declare one's love for sb, confess one's love to sbvyznat lásku komu

právo: declare martial lawvyhlásit stanné právo

příměří: declare a trucevyhlásit příměří

stanný: declare martial lawvyhlásit stanné právo

stávka: call/declare a strikevyhlásit stávku

vyhlásit: declare war on sb/a ceasefire/independencevyhlásit válku komu/klid zbraní/nezávislost

vypovědět: declare war on sbvypovědět válku komu

vyznat: declare one's love for sb, confess one's love to sbvyznat lásku komu

mít: I have nothing to declare.Nemám nic k proclení.

proclení: I have nothing to declare.Nemám nic k proclení.

válka: declare war against/on sbvyhlásit válku komu

slyšet: declare officially/publicly, statenechat/dát se slyšet prohlásit

declare: declare war on sbvyhlásit válku komu