Hlavní obsah

bankrupt [ˈbæŋkrʌpt or -rəpt]

Vyskytuje se v

declare: ekon. declare osf bankruptohlásit bankrot, vyhlásit konkurz na koho

discharge: discharged bankruptúpadce s vyrovnanými závazky

go: go grey/bankruptšedivět/zkrachovat

konkurz: be (declared) bankruptbýt v konkurzu

bankrupt: go bankruptzkrachovat, zbankrotovat, udělat bankrot