Hlavní obsah

ruined [ˈruːɪnd]

Vyskytuje se v

lie: The town lies in ruins.Město je v troskách.

dezolátní: in dilapidated condition(s), ramshackle, run-down, gone to rack and ruinv dezolátním stavu

otrávit: ruin/spoil sb's lifeotrávit komu život

pozůstatek: remains, trosky ruins of sthpozůstatky čeho

troska: lie in ruinsbýt v troskách město, hospodářství ap.

kazit: ruin one's eyes/healthkazit si oči/zdraví

podlomit: That ruined his health.To podlomilo jeho zdraví.

rozvalina: castle ruins, ruins of a castlerozvaliny hradu

záhuba: be on the road to ruin, head for disaster, ride for a fallřítit se do záhuby

zničit: ruin one's health by sthzničit si zdraví čím

ruin: the ruinsof sth trosky čeho říše ap.