Hlavní obsah

válka

Podstatné jméno, rod ženský

  • (ozbrojený konflikt) war(vedení války) warfareza válkyduring the warbýt ve válce s kýmbe at war with sbvyhlásit válku komudeclare war against/on sbstudená válkaCold Warzákopová válkatrench warfarehist. první/druhá světová válkathe First/Second World War, World War I/IIvést válku proti komu/čemu, s kým/čímwar against/with sb/sth, wage war against/on sb/sth

Vyskytuje se v

bakteriologický: voj. bakteriologická válkagerm warfare

nezávislost: hist. Válka za nezávislost americkáWar of Independence

občanský: občanská válkacivil war

první: první světová válkaWorld War I, the first world war, zkr. WWI

připravovat se: připravovat se na válkube preparing for war

stoletý: hist. stoletá válkathe Hundred Years' War

studený: studená válkathe cold war

světový: hist. 1./2. světová válkaFirst/Second World War, World War I/II

třicetiletý: hist. třicetiletá válkaThirty Year(s') War

vyhlásit: vyhlásit válku komu/klid zbraní/nezávislostdeclare war on sb/a ceasefire/independence

vyhlášení: vyhlášení válkydeclaration of war

vypovědět: vypovědět válku komudeclare war on sb

zákopový: voj. zákopová válkatrench warfare

propuknout: Znovu propukla válka.The war burst out again.

proti: válka proti drogáma war on drugs

rozpoutat: rozpoutat válkustart a war

však: Válka skončila, spory však pokračují.The war is over, however the disputes go on.

za: za válkyduring the war

attrition: opotřebovací válkawar of attrition

bacteriological: bakteriologická válkabacteriological warfare

Boer: búrská válkahist. Boer War

civil war: válka Severu proti Jihu, Americká občanská válka 1861-1865American Civil War

declaration: vyhlášení válkydeclaration of war

declare: vyhlásit válku komudeclare war on sb

economic: hospodářská válkaeconomic war(fare)

global: globální válkaglobal war

guerrilla: partyzánská válka, gerilaguerilla war(fare)

Gulf: válka v zálivuthe Gulf War

hundred: stoletá válkahist. Hundred Year's War

Korean: korejská válkathe Korean War

proclamation: vyhlášení nezávislosti/válkyproclamation of independence/war

ravages: válečná zkáza, hrůzy válkyravages of war

seven: sedmiletá válkathe Seven Years War

war: vyhlásit komu válkudeclare war on sb

world war: první/druhá světová válkaWorld War I/II

make: Natáčíme film o válce.We are making a film about war.

wartime: za válkyin wartime

válka: studená válkaCold War