Hlavní obsah

válka

Podstatné jméno, rod ženský

  • (ozbrojený konflikt) war(vedení války) warfareza válkyduring the warbýt ve válce s kýmbe at war with sbvyhlásit válku komudeclare war against/on sbstudená válkaCold Warzákopová válkatrench warfarehist. první/druhá světová válkathe First/Second World War, World War I/IIvést válku proti komu/čemu, s kým/čímwar against/with sb/sth, wage war against/on sb/sth

Vyskytuje se v

bakteriologický: voj. bakteriologická válkagerm warfare

nezávislost: hist. Válka za nezávislost americkáWar of Independence

občanský: občanská válkacivil war

první: první světová válkaWorld War I, the first world war, zkr. WWI

připravovat se: připravovat se na válkube preparing for war

stoletý: hist. stoletá válkathe Hundred Years' War

studený: studená válkathe cold war

světový: hist. 1./2. světová válkaFirst/Second World War, World War I/II

třicetiletý: hist. třicetiletá válkaThirty Year(s') War

vyhlásit: vyhlásit válku komu/klid zbraní/nezávislostdeclare war on sb/a ceasefire/independence

vyhlášení: vyhlášení válkydeclaration of war

vypovědět: vypovědět válku komudeclare war on sb

zákopový: voj. zákopová válkatrench warfare

propuknout: Znovu propukla válka.The war burst out again.

proti: válka proti drogáma war on drugs

rozpoutat: rozpoutat válkustart a war

však: Válka skončila, spory však pokračují.The war is over, however the disputes go on.

za: za válkyduring the war

attrition: war of attritionopotřebovací válka

bacteriological: bacteriological warfarebakteriologická válka

Boer: hist. Boer Warbúrská válka

civil war: American Civil Warválka Severu proti Jihu, Americká občanská válka 1861-1865

declaration: declaration of warvyhlášení války

declare: declare war on sbvyhlásit válku komu

economic: economic war(fare)hospodářská válka

global: global warglobální válka

guerrilla: guerilla war(fare)partyzánská válka, gerila

Gulf: the Gulf Warválka v zálivu

hundred: hist. Hundred Year's Warstoletá válka

Korean: the Korean Warkorejská válka

proclamation: proclamation of independence/warvyhlášení nezávislosti/války

ravages: ravages of warválečná zkáza, hrůzy války

revolutionary: (American) Revolutionary War(Americká) válka za nezávislost

seven: the Seven Years Warsedmiletá válka

war: declare war on sbvyhlásit komu válku

war: be at war with sbbýt ve válečném stavu, být ve válce, válčit s kým

war: make war on sb/sthvést válku s kým/čím

war: war-torn, war-wornválkou zničený

war: sinews of warhnací síla válečné mašinérie, co roztáčí kola války peníze, zbraně ap.

war: trade warobchodní válka

war: ekon. tariff warcelní válka

world war: World War I/IIprvní/druhá světová válka

world war: between the two world warsmezi dvěma sv. válkami

long: The war wasn't long in coming.Válka na sebe nedala dlouho čekat.

make: We're making a film about war.Natáčíme film o válce.

wartime: in wartimeza války