Hlavní obsah

declare [dɪˈkleə]

Sloveso

  1. form.prohlásit, tvrdit
  2. sth vyhlásit, prohlásit co oficiálnědeclare war on sbvyhlásit válku komudeclare osf sbprohlásit se za koho vůdce ap.declare osfoznámit svou kandidaturu ve volbáchekon. declare osf bankruptohlásit bankrot, vyhlásit konkurz na koho
  3. přihlásit k proclení, proclít, přiznat (ke zdanění)Anything to declare?Máte něco k proclení?I have nothing to declare.Nemám nic k proclení.

Vyskytuje se v

bankrupt: vyhlásit konkurz na codeclare sth bankrupt

customs: celně přihlásit, proclít codeclare sth to (the) customs

invalid: prohlásit co za neplatné manželství ap.declare sth invalid

truce: vyhlásit příměřícall/declare a truce

war: vyhlásit komu válkudeclare war on sb

konkurz: být v konkurzube (declared) bankrupt

láska: vyznat lásku komudeclare one's love for sb, confess one's love to sb

právo: vyhlásit stanné právodeclare martial law

příměří: vyhlásit příměřídeclare a truce

stanný: vyhlásit stanné právodeclare martial law

stávka: vyhlásit stávkucall/declare a strike

vyhlásit: vyhlásit válku komu/klid zbraní/nezávislostdeclare war on sb/a ceasefire/independence

vypovědět: vypovědět válku komudeclare war on sb

vyznat: vyznat lásku komudeclare one's love for sb, confess one's love to sb

mít: Nemám nic k proclení.I have nothing to declare.

proclení: Nemám nic k proclení.I have nothing to declare.

válka: vyhlásit válku komudeclare war against/on sb

slyšet: nechat/dát se slyšet prohlásitdeclare officially/publicly, state

declare: vyhlásit válku komudeclare war on sb