Hlavní obsah

declare [dɪˈkleə]

Sloveso

  1. form.prohlásit, tvrdit
  2. sth vyhlásit, prohlásit co oficiálnědeclare war on sbvyhlásit válku komudeclare osf sbprohlásit se za koho vůdce ap.declare osfoznámit svou kandidaturu ve volbáchekon. declare osf bankruptohlásit bankrot, vyhlásit konkurz na koho
  3. přihlásit k proclení, proclít, přiznat (ke zdanění)Anything to declare?Máte něco k proclení?I have nothing to declare.Nemám nic k proclení.

Vyskytuje se v

bankrupt: declare sth bankruptvyhlásit konkurz na co

customs: declare sth to (the) customscelně přihlásit, proclít co

invalid: declare sth invalidprohlásit co za neplatné manželství ap.

truce: call/declare a trucevyhlásit příměří

war: declare war on sbvyhlásit komu válku

declare: declare war on sbvyhlásit válku komu