Hlavní obsah

customs [ˈkʌstəmz]

Podstatné jméno

  1. celní úřadcustoms housecelnice budova ap.customs officercelníkdeclare sth to (the) customscelně přihlásit, proclít coclear customsbýt proclen zboží ap., proclít zbožíclear sth through customsproclít, celně odbavit co
  2. celnice

Přídavné jméno

  • celnícustoms dutyclo, celní poplatekcustoms brokercelní agent

Vyskytuje se v

barrier: customs barrierscelní bariéry bránící dovozu ap.

board: board of customscelní správa

clear: clear sth through customsproclít, celně odbavit co

clearing: clearing of sth through customsproclení, celní odbavení čeho

customs: customs housecelnice budova ap.

declaration: customs declarationcelní prohlášení

examination: customs examinationcelní prohlídka zboží ap.

inspection: customs inspectioncelní kontrola

officer: customs officercelní úředník, celník

receipt: ekon. customs receiptcelní potvrzení

tribal: tribal customskmenové zvyky

celní: kancelář ap. customs (office), orgán BrE Customs (and Excise), AmE Customs Servicecelní úřad

formalita: customs formalitiescelní formality

pásmo: frontier/customs area/zonepohraniční/celní pásmo

proclít: clear the goods (through customs), clear customsproclít zboží

prohlášení: customs declarationcelní prohlášení

prohlídka: customs inspectioncelní prohlídka

úřad: customs officecelní úřad

zakázka: na míru ap. custom-made, oblek ap. BrE form. bespoke, custom-tailored, na objednávku made to ordervyrobený na zakázku

zakázkový: custom furniturezakázkový nábytek

zvyk: folk customslidové zvyky

přehrada: customs barriercelní přehrada