Hlavní obsah

úřad

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (instituce) office(správní orgán) authority(vládní agentura) agency, bureau(oddělení) departmentmístní/obecní úřadlocal/municipal authorityměstský úřadmunicipality, municipal authoritycelní úřadcustoms officeúřad prácehl. BrE employment office, (zprostředkovatelna) BrE job centre, (v kontextu ČR též) labour officeimigrační úřadimmigration office
  2. (funkce) office, post(moc) powerzastávat úřad kohohold the position of sbnastoupit do/ujmout se úřadutake/assume officeúřad prezidentapresidency

Vyskytuje se v

berní: berní úřadInland Revenue (Office), BrE, zkr. IRO

celní: celní úřadkancelář ap. customs (office), orgán BrE Customs (and Excise), AmE Customs Service

imigrační: imigrační úřadimmigration office

obecní: obecní rada/zastupitelstvo/úřadmunicipal council/board/authority

okresní: okresní úřad/soud/knihovnadistrict/county council/court/library

patentový: patentový zástupce/úřadpatent attorney/office

poštovní: poštovní úřadpost office

práce: úřad práceemployment office, BrE job centre

přistěhovalecký: přistěhovalecký úřadImmigration Office, obecně immigration authorities

stavební: stavební úřadBuilding Authority

školský: školský úřadeducation office

ucházet se: ucházet se o úřad prezidentarun for president

uvedení: uvedení do funkce/úřaduinauguration, introduction to the office, installation

vysoký: vysoký úřadhigh office

zastupitelský: zastupitelský úřadrepresentative office

agency: the Atomic Energy AgencyStátní úřad pro jadernou energetiku

assume: assume officeujmout se úřadu

authority: local authoritiesmístní úřady

authority: revenue authorityfinanční úřad

bureau: Federal Bureau of Investigation FBIFederální vyšetřovací úřad

competition: competition laws/authoritieszákony na/úřady pro ochranu hospodářské soutěže

conservancy: BrE Nature Conservancy Councilúřad pro ochranu životního prostředí

consular: consular authorities/officialskonzulární úřady/úředníci

drug: Drug Enforcement Administration/Agencyúřad pro kontrolu narkotik/boj s narkotiky, protidrogový úřad

education: Education Officeškolský úřad

fair: BrE Office of Fair TradingÚřad na ochranu spotřebitele, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

federal: Federal Bureau of Investigation FBIFederální vyšetřovací úřad

forestry: forestry officelesní správa, lesní úřad

housing: housing departmentbytový úřad

immigration: immigration officeimigrační úřad

immigration: immigration authoritiespřistěhovalecký úřad

patent: patent claim/officepatentový nárok/úřad

prosecution: BrE Crown Prosecution Servicekrálovská prokuratura, úřad státního zástupce, státní zastupitelství v Británii

representative: representative officezastupitelský úřad, zastupitelství diplomatické

revenue: BrE Inland Revenuefinanční úřad(y), Britská finanční správa

revenue: AmE Internal Revenue Servicefinanční úřad USA složka ministerstva financí, zabývající se výběrem federální daně

revenue: revenue officerpracovník finančního úřadu

service: civil servicestátní správa, státní úřady

tourist: tourist boardúřad cestovního ruchu