Hlavní obsah

úřad

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (instituce) office(správní orgán) authority(vládní agentura) agency, bureau(oddělení) departmentmístní/obecní úřadlocal/municipal authorityměstský úřadmunicipality, municipal authoritycelní úřadcustoms officeúřad prácehl. BrE employment office, (zprostředkovatelna) BrE job centre, (v kontextu ČR též) labour officeimigrační úřadimmigration office
  2. (funkce) office, post(moc) powerzastávat úřad kohohold the position of sbnastoupit do/ujmout se úřadutake/assume officeúřad prezidentapresidency

Vyskytuje se v

berní: berní úřadInland Revenue (Office), BrE, zkr. IRO

celní: celní úřadkancelář ap. customs (office), orgán BrE Customs (and Excise), AmE Customs Service

imigrační: imigrační úřadimmigration office

obecní: obecní rada/zastupitelstvo/úřadmunicipal council/board/authority

okresní: okresní úřad/soud/knihovnadistrict/county council/court/library

patentový: patentový zástupce/úřadpatent attorney/office

poštovní: poštovní úřadpost office

práce: úřad práceemployment office, BrE job centre

přistěhovalecký: přistěhovalecký úřadImmigration Office, obecně immigration authorities

stavební: stavební úřadBuilding Authority

školský: školský úřadeducation office

ucházet se: ucházet se o úřad prezidentarun for president

uvedení: uvedení do funkce/úřaduinauguration, introduction to the office, installation

vysoký: vysoký úřadhigh office

zastupitelský: zastupitelský úřadrepresentative office

agency: Státní úřad pro jadernou energetikuthe Atomic Energy Agency

assume: ujmout se úřaduassume office

authority: místní úřadylocal authorities

bureau: Federální vyšetřovací úřadFederal Bureau of Investigation FBI

competition: zákony na/úřady pro ochranu hospodářské soutěžecompetition laws/authorities

conservancy: úřad pro ochranu životního prostředíBrE Nature Conservancy Council

consular: konzulární úřady/úředníciconsular authorities/officials

drug: úřad pro kontrolu narkotik/boj s narkotiky, protidrogový úřadDrug Enforcement Administration/Agency

education: školský úřadEducation Office

fair: Úřad na ochranu spotřebitele, Úřad pro ochranu hospodářské soutěžeBrE Office of Fair Trading

federal: Federální vyšetřovací úřadFederal Bureau of Investigation FBI

forestry: lesní správa, lesní úřadforestry office

housing: bytový úřadhousing department

immigration: imigrační úřadimmigration office

patent: patentový nárok/úřadpatent claim/office

prosecution: královská prokuratura, úřad státního zástupce, státní zastupitelství v BritániiBrE Crown Prosecution Service

representative: zastupitelský úřad, zastupitelství diplomatickérepresentative office

revenue: finanční úřad(y), Britská finanční správaBrE Inland Revenue

service: státní správa, státní úřadycivil service

tourist: úřad cestovního ruchutourist board

úřad: místní/obecní úřadlocal/municipal authority

mark: leave one's markpodepsat se, zanechat stopy na čem nechat trvalé následky

mark down: mark sb downas sth považovat, zařadit si, mít koho za co podle povahy, chování ap.

mark off: mark sb/sth offfrom sb/sth odlišovat, činit odlišným koho/co od koho/čeho osobitou vlastností ap.

mark out: mark sb/sth outodlišovat koho co od ostatních, činit zvláštním

mark up: mark sth upzdražit co, přirazit si na co ceny

time: be marking timevyčkávat, zabíjet čas než se stane něco jiného

word: mark my wordsdej na má slova, to mi věř varování

bite: bite marksstopy po zubech kousnutí

cross: mark sth with a crosszakřížkovat co

ditto: ditto mark(s)opakovací znaménka, hovor. kuří nohy

interrogation: interrogation point/markotazník

late: late markpoznámka za pozdní příchod do třídní knihy

mint: mint markznačka mincovny na minci

recognition: recognition colour/mark(ing)(roz)poznávací zbarvení/barva

short: ling. short markznak označující krátkou samohlásku

anniversary: mark the 10th anniversary of sthpřipomenout (si) desáté výročí čeho

diakritický: diacritical mark, diacriticling. diakritické znaménko

interpunkční: punctuation markinterpunkční znaménko

Kain: the mark of CainKainovo znamení

mimo: be off the mark, AmE be off basebýt (úplně) mimo nepřesný odhad ap.

přecenit: mark sth up/downpřecenit co směrem nahoru/dolů

přehnat: overdo it, zajít příliš daleko go overboard, overstep the mark, go/carry it too farpřehnat to

značka: registered markzapsaná značka

znaménko: punctuation marksinterpunkční znaménka