Hlavní obsah

hodnost

Vyskytuje se v

rank: voj. badge of rankodznak hodnosti

rank: strip sb of his/her rankzbavit koho hodnosti, degradovat koho