Hlavní obsah

title [ˈtaɪtəl]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

challenge: title challengevýzva k obhajobě titulu

deed: trust/title deed(s)svěřenecká/nabývací listina

retain: retain the titleobhájit titul mistra ap.

role: title roletitulní role

successor: práv. successor in titleprávní nástupce

titled: a book titled ...kniha s názvem ...