Hlavní obsah

entitle [ɪnˈtaɪtəl]

Vyskytuje se v

entitled: become entitled to sthzískat nárok na co právní

nárok: mít nárok na cobe entitled to sth, splňovat požadavky be eligible for sth

právo: mít právo na cohave the right, be entitled to do sth

nést: Kniha nese název ...The book has the title/is (en)titled ...