Hlavní obsah

entitle [ɪnˈtaɪtəl]

Vyskytuje se v

entitled: become entitled to sthzískat nárok na co právní

nárok: be entitled to sth, splňovat požadavky be eligible for sthmít nárok na co

právo: have the right, be entitled to do sthmít právo na co

nést: The book has the title/is (en)titled ...Kniha nese název ...

entitle: be entitled (to do) sthmít právo na co, být oprávněn k čemu