Hlavní obsah

dávat

Nedokonavé sloveso

  1. (věnovat) komu co give sb sth
  2. (uskutečňovat něco)dávat smyslmake sensedávat pozor na co(věnovat pozornost) pay attention to sth, (mít se na pozoru) watch out, look out for sth, beware of sth, (mít na zřeteli) mind sth, (hlídat ap.) be on the lookout for sthviz též dát
  3. (výnos, úrodu ap.) yield, produce
  4. (pořad ap.) show(v televizi ap.) be on(hru) performCo dávají dnes večer?What's on tonight?

Vyskytuje se v

bacha: dávat si bacha na co/kohowatch out for sth, mít se na pozoru beware of sb/sth

okatě: okatě dávat najevo coshow sth ostentatiously

pozor: dávat pozor při výuce ap.pay attention

přednost: dá(va)t přednost komu/čemu před kým/čímprefer sb/sth to sb/sth, upřednostnit give preference to sb/sth over sb/sth, mít raději též like sb/sth better than sb/sth

příklad: dávat koho/co za příkladset sb/sth as an example

souvislost: dávat/uvést co do souvislosti s čímconnect sth with sth, relate sth to sth

stůl: nosit/dávat na stůl jídloserve food (on the table)

kluzký: Dávejte pozor na kluzkou vozovku.Beware of slippery road.

pozor: Dávej na sebe pozor.Take care of yourself.

pozor: Dávej pozor! buď opatrnýBe careful!

pozor: Dávej pozor, ať to nerozbiješ.Be careful not to break it.

smysl: Nedává to smysl.It makes no sense., It doesn't make sense.

jazyk: dávat si pozor na jazyk nebýt sprostý ap.watch one's mouth, bridle one's tongue