Hlavní obsah

pozor

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (soustředěnost) attentiondávat pozor při výuce ap.pay attention
  2. (ostražitost) attention(péče) care, heedDávej na sebe pozor.Take care of yourself.Dávej pozor! buď opatrnýBe careful!Dávej pozor, ať to nerozbiješ.Be careful not to break it.dát si pozor na koho/co možné nebezpečíbeware, be wary of sb/sthPozor! upozornění na nebezpečíWatch out!, Look out!, Caution!Pozor schod.Mind the step., Watch your step.
  3. (tělocvičný postoj) attentionstát v pozorustand to/at attentionvoj. Pozor!Attention!

Vyskytuje se v

dát: dát si pozortake care, watch out for sth, beware of sb/sth

dávat: dávat pozor na cověnovat pozornost pay attention to sth, mít se na pozoru watch out, look out for sth, beware of sth, mít na zřeteli mind sth, hlídat ap. be on the lookout for sth

schod: Pozor schod!Watch/BrE též Mind your step!

vjezd: Pozor vjezdKeep clear

kluzký: Dávejte pozor na kluzkou vozovku.Beware of slippery road.

jazyk: dávat si pozor na jazyk nebýt sprostý ap.watch one's mouth, bridle one's tongue

mít se: mít se na pozoru před kým/čímbeware of sb/sth, be alert/on one's guard against sb/sth

caution: dávat (si) pozor, být opatrnýexercise caution

ready: Připravit se, pozor, teď! startovací formuleReady, steady, go!

see: dohlédnout (na to)/postarat se (o to)/dát pozor (na to), aby ...see (to it) that ...

wary: dávat si pozor na koho/co, mít se na pozoru před kým/čímbe wary of/about sb/sth

watch: koukat pod nohy, dávat pozor na cestu aby nezakopl ap.watch one's step

careful: Dávej pozor ať to nerozbiješ.Be careful not to break it.

language: Pozor na jazyk! nemluv sprostěWatch your language!

mind: Pozor schod.Mind the step.

paint: pozor čerstvě natřenowatch out, fresh paint

bitten: kdo se jednou spálil, podruhé si dá pozor, chybami se člověk učíonce bitten, twice shy

mouth: Dávej si pozor na jazyk.Watch your mouth.

steady: Připravit, pozor, teď!Ready, steady, go!

pozor: dávat pozor při výuce ap.pay attention