Hlavní obsah

careful [ˈkeəfəl or -fʊl]

Přídavné jméno

  1. opatrný dávající pozorCareful!Opatrně!Be careful not to break it.Dávej pozor ať to nerozbiješ.
  2. pečlivý, důkladný výběr zaměstnání ap.
  3. be careful about sth dávat si pozor, být opatrný na co na slova ap.
  4. with sth šetrný, šetřící, šetřivý s penězi

Přídavné jméno

  1. You can't be too careful. Opatrnosti nezbývá.

Vyskytuje se v

consideration: after much/careful considerationpo dlouhém zvažování/pečlivém uvážení

opatrně: Opatrně!Careful!, zlehka Easy does it.

být: Měl bys být opatrný.You should be careful.

pozor: Dávej pozor! buď opatrnýBe careful!

pozor: Dávej pozor, ať to nerozbiješ.Be careful not to break it.

uvážit: pečlivě co uvážitgive sth careful consideration

zacházet: Zacházej s tím opatrně.Be careful with it., Treat it carefully.

zkoumání: po pečlivém zkoumáníafter careful examination