Hlavní obsah

wish [wɪʃ]

Sloveso

  1. sth přát si, chtít cohovor. You wish!iron. (No) to určitě!, O tom si nech zdát!
  2. užívá se při omluvě nebo varování před nezdvořilostí ap.chtít, mít v úmyslu
  3. I wish kéž by, kdyby tak s časem minulým - nereálné přáníI wish I were young.Kdybych tak byl mladý.
  4. not to wish sth on sb nepřát komu co nepříjemný zážitek ap.
  5. sb sth přát komu co štěstí, šťastnou cestu ap.I wish you well.Přeji vám vše dobré.wish sb illnepřát komu (nic dobrého)

Vyskytuje se v

wish: (best) wishesto sb přání (všeho nejlepšího), blahopřání komu

best: best wishespřání všeho nejlepšího, blahopřání

dying: dying wishposlední přání umírajícího

send: send one's best wishessrdečně pozdravovat

way: I wish it was that way.Kéž by to tak bylo.

whomever: You can invite whomever you wish.Můžeš pozvat kohokoliv chceš.

aniž: without wishing to be ...aniž bych chtěl být ...

nejlepší: Best wishes., k narozeninám Happy birthday!Všechno nejlepší!

poslední: last wishposlední přání

přání: best wishespřání všeho nejlepšího

přát: wish sb a happy birthdaypřát komu k narozeninám

vstříc: oblige, accommodate sb, comply with sb's wishes, kompromisem meet sb halfway, být vstřícný be forthcomingvyjít komu vstříc

vyjít: be forthcoming, be willing to help, vyhovět accommodate, oblige sb, comply with sb's wishes, jít naproti meet sb halfwaypřen. vyjít komu vstříc snažit se vyhovět

popřát: wish/form. bid sb good nightpopřát komu dobrou noc

přát si: She wished he would die.Přála si, aby zemřel.

uložit: Do you wish to save the data?Chcete uložit data?

všechen, všechna, všechno: Happy Birthday!, Best wishes!Všechno nejlepší k narozeninám!