Hlavní obsah

wish [wɪʃ]

Sloveso

  1. sth přát si, chtít cohovor. You wish!iron. (No) to určitě!, O tom si nech zdát!
  2. užívá se při omluvě nebo varování před nezdvořilostí ap.chtít, mít v úmyslu
  3. I wish kéž by, kdyby tak s časem minulým - nereálné přáníI wish I were young.Kdybych tak byl mladý.
  4. not to wish sth on sb nepřát komu co nepříjemný zážitek ap.
  5. sb sth přát komu co štěstí, šťastnou cestu ap.I wish you well.Přeji vám vše dobré.wish sb illnepřát komu (nic dobrého)

Vyskytuje se v

best: best wishespřání všeho nejlepšího, blahopřání

dying: dying wishposlední přání umírajícího

send: send one's best wishessrdečně pozdravovat

way: I wish it was that way.Kéž by to tak bylo.

whomever: You can invite whomever you wish.Můžeš pozvat kohokoliv chceš.

aniž: aniž bych chtěl být ...without wishing to be ...

nejlepší: Všechno nejlepší!Best wishes., k narozeninám Happy birthday!

poslední: poslední přánílast wish

přání: přání všeho nejlepšíhobest wishes

přát: přát komu k narozeninámwish sb a happy birthday

vstříc: vyjít komu vstřícoblige, accommodate sb, comply with sb's wishes, kompromisem meet sb halfway

vyjít: přen. vyjít komu vstříc snažit se vyhovětbe forthcoming, be willing to help, vyhovět accommodate, oblige sb, comply with sb's wishes

popřát: popřát komu dobrou nocwish/form. bid sb good night

popřát: popřát komu k narozeninámwish sb a happy birthday

přání: (ne)naplněné přání(un)fulfilled wish

přát: Přeji vám vše dobré.I wish you well.

přát: Přeji ti vše nejlepší.Best wishes., I wish you all the best.

přát si: Přála si, aby zemřel.She wished he would die.

uložit: Chcete uložit data?Do you wish to save the data?

všechen, všechna, všechno: Všechno nejlepší k narozeninám!Happy Birthday!, Best wishes!