Hlavní obsah

chtít

Nedokonavé sloveso

  1. (žádat) co want sthBrE, hovor. fancy(přát si) wishCo ode mne chcete?What do you want from me?Chtěl bych ...I would like (to) ...Chtěl byste ...?Would you like ...?Chcete, abych to udělal?Do you want me to do it?Chci, abys zůstal tady.I want you to stay here.Jestli chcete.If you please/like/want to.
  2. (zamýšlet) intend(hl. v min. čase) mean(snažit se vyjádřit ap.) purportNechtěl jsem ti ublížit.I didn't mean to hurt you.Promiňte, já nechtěl.Sorry. It was no intention.
  3. (být třeba) co want, need, require sthTy dveře chtějí namazat.The door needs oiling.To chce klid.Take it easy.
  4. nechtít (odmítat) refuse to do sthAuto nechce nastartovat.The car won't start.
  5. (sexuálně toužit) want sb

Vyskytuje se v

aniž: aniž bych chtěl být ...without wishing to be ...

klid: To chce klid.Take it easy!

nechtě, nechtíc: chtě nechtěwilly-nilly

by: Chtěl bych...I would like...

děkovat: Šálek čaje? – Ne, děkuji (nechci).A cup of tea? – No, thank you.

docílit: Čeho chceš docílit?What are you trying to achieve?

chtít se: Nechce se mi jít ven.I don't feel like going out.

chtít se: Chce se mi spát.I feel sleepy.

chtít se: Chce se mi na záchod.I have to go (to the bathroom).

jak: jak chcešas you like (it)

jaký: Jaký chceš?Which one do you want?

kam: Chodím si, kam chci.I go wherever I want.

kdo: S kým chcete mluvit?Who do you want to speak with?

kolik: Můžeš vyzkoušet, kolik chceš.You can try as many as you want.

který: Ať je to, který chce.Whichever it is.

nechat: Chcete mu nechat zprávu?Would you like to leave a message for him?

odvaha: Chce to odvahu.It takes courage.

omluvit se: Chci se za dnešek omluvit.I want to apologize for today.

pít: Co chcete pít?What would you like to drink?

předběhnout: Chtěl jsem to říct, ale předběhl mě.I wanted to say it but he beat me to it.

soudit se: Chce se s nimi soudit o miliony.She wants to sue them for millions.

startovat: Auto nechce startovat.The car won't start.

svůj, svá, své, svoje: Chce svůj vlastní byt.He wants a flat of his own.

tebou: Chci s tebou mluvit.I want to speak with/talk to you.

ublížit: Nechtěl jsem ti ublížit.I didn't mean to hurt you.

uložit: Chcete uložit data?Do you wish to save the data?

urazit: Nechtěl jsem vás urazit.I didn't mean to insult you.

všechen, všechna, všechno: všechno, co chcešanything you want

vybrat: Chtěl bych vybrat.I'd like to withdraw/make a withdrawal.

vyjádřit se: Nechtěla se k tomu vyjádřit.She refused to comment on that.

vzkaz: Chtěl bych jí nechat vzkaz.I'd like to leave a message for her.

vzkázat: Chcete mu něco vzkázat? nechat vzkazWould you like to leave a message for him?

zaskočit: Nechceš ke mně zítra zaskočit (na návštěvu)?Why don't you drop by tomorrow?

zbavit: Chtějí zbavit zemi korupce.They want to rid the country of corruption.

zrušit: Chtěl bych zrušit rezervaci.I'd like to cancel a reservation.

zvracet: Chce se mi zvracet.I feel sick.

chtít se: Když se chce, všechno jde.Where there is a will there is a way.

když: Když se chce, všechno jde.Where there is a will there is a way.

slyšet: nechtít slyšet co žádosti ap.shut one's ear to sth, would not hear about sth

výt: Chceš-li s vlky žít, musíš s nimi výt.When in Rome, do as the Romans do.

zadarmo, zdarma: To bych nechtěl ani zadarmo.I wouldn't take it for free., BrE též I wouldn't give it houseroom.