Hlavní obsah

omluvit se

Dokonavé sloveso

  1. (z vyučování ap.) z čeho excuse osf from sth
  2. (za prohřešek ap.) komu za co apologize to sb for sthform. offer one's apologies to sb for sth, excuse osfOmluvil se, že přišel pozdě.He apologized for being late.Chci se za dnešek omluvit.I want to apologize for today.

Vyskytuje se v

apology: omluvit se komuform. offer/make one's apologies to sb

apologize: Omluvila se, že přišla pozdě.She apologized for being late.

omluvit se: Omluvil se, že přišel pozdě.He apologized for being late.