Hlavní obsah

omlouvat

Nedokonavé sloveso

  1. (ospravedlňovat) koho (try to) excuse, give excuses, try to justify sb/sthviz též omluvit
  2. (bývat důvodem k prominutí) koho/co excuse sb/sthTo tě neomlouvá.That's no excuse!Neznalost zákona neomlouvá.Ignorance of the law is no excuse.

Vyskytuje se v

mnohokrát: Mnohokrát se omlouvám za co.Thousand apologies for sth.

omlouvat se: Omlouvám se, že jdu pozdě.I'm sorry for being late.

přerušovat: Omlouvám se, že vás přerušuji ...I'm sorry to interrupt (you) ...

zdržení: Omlouvám se za to zdržení.I'm sorry for the delay.

apologetic: omlouvat se, přen. kát sebe apologetic

justify: ospravedlňovat se, omlouvat se komujustify osf to sb

profuse: velice se omlouvat/děkovatbe profuse in one's apologies/thanks

thousand: mnohokrát se omlouvámthousand apologies

do: Velice se omlouváme.We do apologize.

need: Nemusíš se omlouvat.You don't need to apologize.

omlouvat: To tě neomlouvá.That's no excuse!