Hlavní obsah

need [niːd]

Sloveso

  1. (to do) sth potřebovat (udělat) co bez toho to nejdeWhat do you need?Co potřebujete?I need you to do something for me.Potřebuji, abyste pro mě něco udělali.
  2. vyjadřuje nutnost či potřebu plynoucí ze subjektivních příčinto do sth muset udělat co nezbytněYou need to listen to me.Musíš mě poslouchat.if neededpokud je třeba
  3. need not, needn't nemuset při udílení rad nebo podávání návrhů, nepotřebovatShe need not know I did it.Nemusí vědět, že jsem to udělal.You don't need to apologize.Nemusíš se omlouvat.You don't need to worry.Nemusíš se obávat.
  4. užívá se při povolování něčeho
  5. need not ještě nemuset být pravdivý vždy ap.Freedom need not mean independence.Svoboda ještě nemusí znamenat nezávislost.
  6. sb need not have done sth, sb didn't need to do sth kdo nemusel udělat co ale udělalWe needn't have spent so much money.Nemuseli jsme utratit tolik peněz.

Podstatné jméno

  1. potřeba pocitThe needs of customers ...Potřeby zákazníků ...
  2. need for sth potřeba čeho z nutnostiThere's no need for you to help me.Není (po)třeba, abys mi pomáhal.

Vyskytuje se v

need: nemuset při udílení rad nebo podávání návrhů, nepotřebovatneed not, needn't

case: v případě potřebyin case of need

physical: tělesné potřebyphysical needs

special needs: zařízení pro postižené (osoby)special needs facilities

tailored: ušitý komu na míru podle potřebpřen. tailored to sb's needs

tend: zajišťovat potřeby kohotend to the needs of sb

urgent: naléhavě potřebovat cobe in urgent need of sth

all: Stačí jen ...All you need to do ...

at: Potřebuješ to vůbec?Do you need it at all?

attend: zajistit potřeby kohoattend to the needs of sb

dress up: Musím si na večeři obléct něco lepšího?Do I need to dress up for dinner?

everyone: Všichni potřebují nějaký volný čas.Everyone needs some free time.

get: Museli dostat pomoc tam, kde jí bylo nejvíc třeba.They had to get aid to where it was most needed.

haircut: Potřebuješ ostříhat.You need a haircut.

lift: Potřebuji svézt.I need a lift.

little: Potřebuji trošku pomoct.I need a little help.

should: Kdybys náhodou potřeboval pomoc ...Should you need help ...

someone: Potřebuji někoho, kdo mi pomůže.I need someone to help me.

dle: dle potřebyas necessary, je-li třeba if needed

muset: nemusetneed not, not have to do sth

nutnost: v případě nutnostiin case of necessity/need/urgency, if necessary

potřeba: cítit naléhavou potřebu udělat cofeel an urgent need to do sth

případ: v případě potřebyif needed, in case of need

tělesný: tělesné potřebyphysical needs

třeba: bude-li třebaif necessary, if need be

základní: základní potřebybasic needs, basics

zapotřebí: je/bude-li zapotřebíif necessary/needed/need be

zoufale: zoufale potřebovat coneed sth desperately, be in desperate need of sth

doktor: Zavolejte/Potřebujeme doktora.Call/We need a doctor.

chtít: Ty dveře chtějí namazat.The door needs oiling.

kdyby: Kdybys (náhodou) potřeboval...Should you need...

místo: Potřebujeme více místa.We need more space/room.

nemuset: Nemusíte se obávat.You needn't worry.

nutně: Nutně to potřebuju.I need it badly.

oddechnout si: Potřebuji si oddechnout.I need a rest.

odpočinout si: Potřebuju si trochu odpočinout.I need (to get) some rest.

odvoz: Potřebuji odvoz.I need a ride/lift.

poradit: Potřebuji trochu poradit.I need a bit of advice.

potřebovat: Co potřebujete?What do you need?, mohu pomoci What can I do for you?

scházet: Nic mi neschází.I have all I need.

stačit: Stačí si to přečíst.You only have to read it., All you have/need to do is read it.

svézt: Potřebuji svézt.I need a lift.

tolik: Mám tolik, kolik potřebuji.I have as much as I need.

umýt se: Musím se umýt.I need to wash myself.

uspokojit: uspokojit čí potřebysatisfy sb's needs, cater for the needs of sb

znepokojovat se: Není třeba se znepokojovat.There's no need to be alarmed.

ženský: potřebovat ženskou ruku domácnostneed a woman's touch

nouze: V nouzi poznáš přítele.A friend in need is a friend indeed.

přítel: V nouzi poznáš přítele.A friend in need is a friend indeed.

sůl: potřebovat co jako sůlneed sth very badly

introduction: koho/co není třeba představovatsb/sth needs no introduction