Hlavní obsah

nutně

Vyskytuje se v

krok: podniknout nutné krokytake necessary steps

nezbytně: být nezbytně nutný pro cobe vital/indispensable for sth

nutný: nutný předpoklad pro coprerequisite for sth

učinit: učinit nutná opatřenítake necessary measures

zlo: nutné zlonecessary evil

aby: Bylo nutné, aby přišli včas.It was necessary for them to come in time.

nutný: To nebude nutné.It won't be necessary.

pokládat: Nepokládám to za nutné.I don't find it necessary.

považovat: Považujete to za nutné?Do you consider it necessary?

essential: only the bare essentialsjen to nejnutnější

evil: a necessary evilnutné zlo

skeleton: ekon. skeleton staffnejnutnější počet pracovníků, kmenoví zaměstnanci k udržení chodu továrny, organizace ap.

want: be in want of sthnutně potřebovat co

deem: It is deemed necessary.Považuje se to za nutné., Má se za to, že je to nutné.

necessary: do whatever is necessaryudělej(te) vše, co je nutné

need: I was badly in need of a rest.Nutně jsem si potřeboval odpočinout.