Hlavní obsah

evil [ˈiːvəl]

Podstatné jméno

  • zlo síla ap.bibl. deliver us from evilzbav nás od zléhoa necessary evilnutné zlo

Vyskytuje se v

deliver: náb. deliver us from evilzbav nás všeho zlého

lesser: (vote for the) lesser of two evils(volit) menší zlo

social: přen. social evilneduh společnosti zločinnost ap.

evil eye: give sb the evil eyeškaredě/nevraživě se na koho podívat

duch: zlí duchovéevil spirits

záporný: záporný hrdinaevil character, hovor. baddy, baddie, bad guy

zbavit: náb. ... zbav nás od zlého... deliver us from evil

zlo: vybrat (si) menší ze dvou zelchoose the lesser of two evils

zlo: nutné zlonecessary evil

zlý: zlý duchevil spirit

zlý: zlý úmyslevil intention, práv. malice

vítězit: Dobro vítězí nad zlem.Good wins over evil.

zle: zle se na koho podívatgive sb the evil eye