Hlavní obsah

špatný

Přídavné jméno

  1. (nekvalitní) bad(chabé kvality) poorhovor. dudhovor. bum(podřadný) inferiortaké pomocí předpon mis-, mal- ap.za špatného počasíin bad weatheršpatná kvalitapoor/low/inferior qualityJe špatný řidič.He is a bad/poor driver.špatný vkusbad/poor taste
  2. (nečestný) bad, immoral(zlovolný) evilNení to špatný člověk.He isn't a bad man.špatné chováníbad behaviour, bad mannersšpatná pověstbad reputation
  3. (nesprávný) wrong, false, incorrectšpatná odpověďwrong answernastoupit do špatného vlakuget on the wrong train
  4. (nepříznivý) bad, unfavourablešpatné zprávybad newsšpatné znameníbad signšpatné svědomíbad/guilty consciencemít špatnou náladube in a bad mood/temper, be in ill/bad humour

Vyskytuje se v

míra: dát dobrou/špatnou míru nalít ap.give full/short measure

nakládání: špatné nakládání s čím/kýmill-treatment of sth, maltreatment of sb

obrat: obrat k lepšímu/horšímuturn/change for the better/worse

počítat: počítat s nejhoršímexpect the worst

při: při nejhorším/nejlepšímat (the) worst/at (the) best

rozpoložení: v dobrém/špatném rozpoloženíin a good/bad temper/humour

skutek: dobrý/špatný skutekgood/bad deed

svědomí: mít čisté/špatné svědomíhave a clear/guilty conscience

znamení: dobré/špatné znamenígood/ill omen, good/bad sign

zrak: mít dobrý/špatný zrakhave good/poor (eye)sight

zvuk: mít dobrý/špatný zvuk renoméhave a good/bad reputation

horší: být čím dál (tím) horšíbe worse and worse/going from bad to worse

jedlík: špatný jedlík hlavně u dítětepoor/vybíravý faddy eater

kvůli: kvůli špatnému počasí ...due to bad weather ...

obávat se: obávat se nejhoršíhofear the worst

omluvit: Omluvte prosím moji špatnou angličtinu.Please excuse my bad English.

počasí: špatné počasíbad weather, inclemency

pro: pro špatné počasídue to bad weather

vkus: mít dobrý/vytříbený/špatný vkushave a good/refined/poor taste

vodič: dobrý/špatný vodičgood/poor conductor

výkon: špatné herecké výkonypoor/bad acting

zažívání: špatné zažíváníindigestion, impaired digestion, difficulties in digesting

zdravotní: špatný zdravotní stavill/bad health

zpráva: Mám pro tebe dobrou/špatnou zprávu.I have some good/bad news for you.

hrob: plakat na špatném hroběbark up the wrong tree