Hlavní obsah

kvůli

Vyskytuje se v

nechat: Nechal ji kvůli jiné dívce.He left her for another girl.

němu: kvůli němubecause of him

lack: for lack of sthpro nedostatek, kvůli nedostatku čeho

court: He was in court for ...Byl u soudu kvůli ...

just: just for your sakejen kvůli vám

little: He got angry over little things.Rozčiloval se kvůli maličkostem.

set off: Even the smallest things set him off.Vyletí kvůli každé hlouposti.

through: He has difficulty in walking through age.Kvůli svému věku má potíže s chůzí.

ground: on the grounds of sthz důvodu, na základě čeho, kvůli čemu