Hlavní obsah

account [əˈkaʊnt]

Podstatné jméno

 1. účet, konto bankovníhave an account with a bankmít účet v bancecurrent accountběžný účetopen an accountotevřít si účetcancel/close an accountzrušit účetfixed term (deposit) accounttermínovaný účetaccount statementvýpis z účtuaccount balancezůstatek na účtudormant accountspící účet na kterém neprobíhají žádné transakcegiro accountžirový účetNOW accountúročený běžný účetpassbook savings accountspořící účet s vkladní knížkoutrust(ee) account, savings account trustsvěřenecký účet
 2. stálý zákazník, obchodní partnerkey accountklíčový zákazník
 3. účet, účetní výkaz v účetnictvíto keep accountsvést účtyunit of accountzúčtovací (měnová) jednotka burzovní ap.allowance accountúčet oprávekprofit and loss accountvýkaz zisků a ztrát
 4. zpráva o čem, popis, záznam čeho událostiwritten accountpísemná zprávagive an account of sthpopsat, vylíčit co událost ap.keep account of sthvést (si) záznamy o čem
 5. důvod, příčina, pohnutka
 6. zřetel, ohled

Fráze

 1. by all accounts podle všeho, podle toho, co se povídá
 2. give a good account of osf dobře se uvést, udělat dobrý dojem
 3. of no account bezvýznamný, nepodstatný, nic neznamenající
 4. on account zálohově hrazený, jako záloha placenýbuy sth on accountkoupit co na úvěr/zálohově neplatit vše ihned na místěpayment on accountzálohová platba (daně)
 5. on sb's account za koho mít pocit
 6. hovor.on sb's account kvůli komu
 7. on no account za žádných okolností, v žádném případě, za žádnou cenu
 8. by sb's own account podle čích vlastních slov
 9. on one's own account na vlastní účet podnikat ap.
 10. take sth into account, take account of sth brát v úvahu, zohlednit, uvážit co

Vyskytuje se v

accounting: ekon. accounting recordúčetní záznam

accounting: ekon. accounting departmentúčtárna

assignment: ekon. account assignmentpředkontace, přiřazení účtu

balance: ekon. accounting balanceúčetní stav

balance: ekon. balance of accountzůstatek účtu

bank: ekon. bank account numberčíslo bankovního účtu

bank account: ekon. open a bank accountzřídit/otevřít si bankovní účet

budgetary: ekon. budgetary accountingrozpočetnictví

charge: charge sth to sb's accountpřipsat k tíži účtu koho, zaplatit co z účtu koho

clerk: accounts clerkúčetní

closing: ekon. closing accountzávěrečný účet

commercial: ekon. commercial accountpodnikatelský účet

debit: debit sb's accountzatížit čí účet částkou, připsat na vrub čího účtu

department: accounts departmentúčtárna

double-entry: double-entry accounting/bookkeepingpodvojné účetnictví

entry: ekon. account entrypoložka účtu

escrow: escrow accountsvěřenecký účet k vázání platby do předání zboží ap.

eyewitness: eyewitness accountsvýpovědi očitých svědků

final: ekon. final accountsúčetní závěrka

general: ekon. general accounthlavní konto

group: ekon. group accountsskupinové účty

holder: account holdermajitel účtu

management: management accountingmanažerské účetnictví

manager: accounts managerhlavní účetní

offset: ekon. offset accountvyrovnávací účet

overdraft: overdraft account(bankovní) kontokorent běžný účet s možností úvěru

pay: ekon. pay sth into accountuložit co na účet

payment: payment to accountplatba na účet

saving: savings accountspořicí účet

section: accounts sectionúčtárna

statement: ekon. account statementvýpis z účtu

take: take account of sthzohlednit, vzít v úvahu co, přihlédnout k čemu

transaction: ekon. transaction accounttransakční účet

unit: unit of accountzúčtovací měnová jednotka

unit: accounting unitúčetní jednotka

account for: He will have to account for his action.Bude se za svůj čin muset zodpovídat.

credit: The amount was credited to your account.Částka vám byla připsána na účet