Hlavní obsah

případ

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (jednotlivý jev) case(příklad) example, eventv daném/takovém případěin a given/such a caseV mém případě ...In my case ...případ od případu lišit se ap.from case to case
  2. (záležitost) caseprávní případlegal casemed. akutní případacute case
  3. (výskyt) occurrence(jeden konkrétní) instance, casev tomto případěin this case/instance
  4. (událost) event(nehoda ap.) incident, episode
  5. (možnost) case, event(uality)v případě potřebyif needed, in case of needv případě, žein case that, práv. in the event thatv případě nutnostiif necessary, in case of necessityv každém případěin any case, by all meansv žádném případěon no account, by no means, hovor. no waypro všechny případy, jen pro případ pro jistotujust in case

Vyskytuje se v

každý: v každém případěin any case, rozhodně by all means

naléhavý: naléhavý případemergency

nejlepší: při nejlepším, v nejlepším případěunder the best of conditions, at (the) best

nutnost: v případě nutnostiin case of necessity/need/urgency, if necessary

opačný: v opačném případěin the opposite case, pokud to nenastane failing that, jinak otherwise

pro: jen pro případ (že)just in case

prodlení: v případě prodleníin case of delay

žádný: v žádném případězamítnutí no way, that's out of the question, za žádných okolností on no account ..., in no case

nejasnost: v případě nejasnostíin case of doubts

řada: v řadě případůin many cases

krajní: v krajním případěin extreme cases, jako poslední možnost as a last resort, in the last resort, v krajní nouzi in extremis