Hlavní obsah

nejlepší

Přídavné jméno

  • (the) bestVšechno nejlepší!Best wishes., (k narozeninám) Happy birthday!při nejlepším, v nejlepším případěunder the best of conditions, at (the) bestco nejlepší ...the best possible ...

Vyskytuje se v

co: co nejlepšías good as possible

den: dobrý denráno good morning, odpoledne good afternoon, hovor. hello

dobré: po dobrémamicably, peacefully

lepší: ještě/mnohem lepšíeven/much better

míra: dát dobrou/špatnou míru nalít ap.give full/short measure

nejlepší: Všechno nejlepší!Best wishes., k narozeninám Happy birthday!

noc: Dobrou noc.Goodnight.

nuže: nuže dobráall right then

obrat: obrat k lepšímu/horšímuturn/change for the better/worse

pohádka: pohádka na dobrou nocbedtime story

pověst: dobrá pověstgood reputation

poznání: o poznání lepšínoticeably/visibly better

přání: přání všeho nejlepšíhobest wishes

přehled: mít (dobrý) přehled o čemo vývoji situace ap. keep (a good) track of sth, znalosti be (very) knowledgeable in sth

při: při nejhorším/nejlepšímat (the) worst/at (the) best

ráno: dobré ráno(good) morning

rozpoložení: v dobrém/špatném rozpoloženíin a good/bad temper/humour

skutek: dobrý/špatný skutekgood/bad deed

střelec: nejlepší střelec turnaje ap.top scorer, golden boot

třetice: do třetice všeho dobréhothird time lucky

večer: Dobrý večer.Good evening.

víra: udělat co v dobré víře, že ...do sth in good faith that ...

vůle: ani při nejlepší vůlieven with the best will in the world

vykonat: vykonat dobrý skutekdo a good deed

vztah: mít dobré vztahy s kýmhave good relations with sb, be on friendly terms with sb

zdraví: dobré/pevné/chatrné/chabé zdravígood/sound/frail/ill health

zlé: v dobrém i (ve) zlémin good times and bad times, through thick and thin

znamení: dobré/špatné znamenígood/ill omen, good/bad sign

zrak: mít dobrý/špatný zrakhave good/poor (eye)sight

budit: budit dobrý dojemmake a good impression

bydlet: Bydlíme v dobrém hotelu.We are staying in a good hotel.

daleko: být daleko lepší (než...)be far better (than...), hovor. be miles better (than...)

dochovat se: dochovat se v dobrém stavuremain well preserved

dojem: udělat dobrý dojem na kohomake a good impression on sb

dostat se: Nedostal se mezi nejlepších deset.He didn't make it to the top ten.

chloupek: Už je to o chloupek lepší.It is a shade better now.

chuť: Dobrou chuť!Bon appétit!, přeje-li číšník ap. též Enjoy your meal!

jeho: jeho dobrý přítela good friend of his

ještě: Tyto jsou ještě lepší.These are even better.

kousek: Je to o kousek lepší.It's a little better.

lepšit se: Počasí se lepší.The weather is improving.

mnoho: o mnoho lepšímuch better

můj, má, mé, moje: můj dobrý přítela good friend of mine

nálada: mít dobrou náladube in a good humour

narozeniny: Všechno nejlepší k narozeninám.Happy birthday!, Many happy returns!

náš, naše: naši dobří přátelégood friends of ours

nedobrý: nedobré znameníbad sign

obrátit se: obrátit se k lepšímuchange for the better

odvést: Odvedli jste dobrou práci.You have done a good job.

paměť: mít dobrou paměť na jménahave a good memory for names

partie: Je to dobrá partie.He's a good match.

patřit: Patří k těm nejlepším.He ranks among the best.

popřát: popřát komu dobrou nocwish/form. bid sb good night

pořízení: Dobré pořízení!Good luck!

projev: jako projev dobré vůleas a token of goodwill

přát: Přeji vám vše dobré.I wish you well.

reputace: mít dobrou reputacihave a good reputation

řadit se: Řadí se k těm nejlepším.She ranks among the best.

říkat: Říká se o něm, že je dobrý učitel.He is said to be a good teacher.

sháňka: Je sháňka po dobrých programátorech.Good programmers are sought after.

světlo: Ukázali se v dobrém světle.They gave a good account of themselves.

teprve: To nejlepší teprve přijde.The best is yet to come.

úmysl: v dobrém úmysluin good faith, with good intention

vkus: mít dobrý/vytříbený/špatný vkushave a good/refined/poor taste

vodič: dobrý/špatný vodičgood/poor conductor

všechen, všechna, všechno: Všechno nejlepší k narozeninám!Happy Birthday!, Best wishes!

výraz: jako výraz dobré vůleas an expression/a token of goodwill

vzejít: Z toho nevzejde nic dobrého.No good will come of it.

zařadit se: zařadit se mezi nejlepšírank among the best

zatím: Zatím je to dobrý/se to vyvíjí dobře.So far so good.

zdravotní: v dobrém zdravotním stavuin good health

změna: změna k lepšímuchange for the better

znalost: mít dobré znalosti/dobrou znalost francouzštinyhave (a) good knowledge/command of French

zpráva: Mám pro tebe dobrou/špatnou zprávu.I have some good/bad news for you.

holub: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.A bird in the hand is worth two in the bush.

konec: Konec dobrý, všechno dobré.All's well that ends well.

koruna: Každá koruna dobrá.Every penny counts.

vrabec: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.A bird in the hand is worth two in the bush.

act: jednat v dobré vířepráv. act bona fide

advice: dobrá radaa piece of good advice

afternoon: dobré odpolednegood afternoon

anniversary: Všechno nejlepší k výročí!Happy anniversary!

augur: být dobrým znamením pro koho/coform. augur well for sb/sth

bear: nepřát komu nic dobréhobear sb malice

bearer: posel dobrých zprávbearer of good news

dobrý: můj dobrý přítelgood friend of mine

bed: být dobrý v postelibe good in bed

bedtime: pohádka na dobrou nocbedtime story

behove: je záhodno/patří se/sluší se/je dobré, aby kdo udělal coform. it behoves sb to do sth

best: přání všeho nejlepšího, blahopřáníbest wishes

birthday: Všechno nejlepší k narozeninám!Happy birthday!

bode: nevěstit nic dobréhobode ill

boot: zlatá kopačka, nejlepší střelec turnajesport., i přen. golden boot

buddy: dobrý kámošhovor. bosom buddy

cape: mys Dobré nadějeCape of Good Hope

cheer: vnést trochu dobré nálady do čehobring some cheer into sth

compare: být lepší/horší ve srovnání s čímcompare favourably/unfavourably with sth

credit: dělat dobré jméno komu/čemube a credit to sb/sth

done: Dobrá práce., Výborně., Dobře. projev uznáníWell done.

evening: Dobrý večer!Good evening!

fucking: kurevsky dobrýfucking good

good: dobrý důvodgood reason

goodnight: polibek na dobrou nocgoodnight kiss

grade: mít dobré/špatné známkyget good/poor grades

happy: Všechno nejlepší k narozeninám!Happy birthday!

health: být zdráv, být na to zdravotně dobře, těšit se dobrému zdravíbe in good health

hearing: mít dobrý sluchhave good hearing

humour: mít dobrou/špatnou náladube in a good/bad humour

ill will: nepřát komu nic dobrého, chovat vůči/ke komu zášťbear sb ill will

influence: mít dobrý vliv na kohobe a good influence on sb

keep: stále se usmívat, přen. neztrácet dobrou náladukeep smiling

knack: umět (dobře) co, vědět jak udělat co, mít na co talent, být dobrý v čemhave a knack for sth

match: dobrá kombinace, dobrá partie co/kdo jde dobře dohromadygood match

mile: mnohem/daleko lepšímiles better

mood: mít dobrou náladube in good mood

nicely: slušně se chovající, mající dobré chovánínicely behaved

omen: dobré/špatné znamenígood/bad omen

op: (dobrá) příležitost k foceníphoto op

performer: ti kdo podali nejlepší výkonytop performers

queasy: mít obavy/nedobrý pocit ohledně/z čeho, být znepokojený čím, být neklidný kvůli čemu, být choulostivý na cofeel queasy about sth

relationship: dobře vycházet, mít dobré vztahy s kýmhave a good relationship with sb

set: dávat komu dobrý příkladset a good example to sb

society: společenská smetánka, lepší společnosthigh society

story: pohádka na dobrou nocbedtime story

superior: být v čem lepší než kdobe sb's superior in sth

talker: být dobrý/špatný řečníkbe a good/poor talker

taste: člověk s dobrým vkusemperson of taste

temper: mít dobrou náladube in a good temper

value: být dobrý za danou cenu, vyplatit se výrobekbe good value (for money)

well: vzdělaný, s dobrým vzdělánímwell-educated

wish: nepřát komu (nic dobrého)wish sb ill

awkward: cítit se nesvůj, nemít dobrý pocitfeel awkward

bad: Sporty mi nejdou., Nejsem dobrý na sporty.I am bad at sports.

do: form. Těší mě., Dobrý den. při prvním setkání, hovor. Nazdar.How do you do?

enjoy: Dobrou chuť., Nechte si chutnat., Ať vám chutná.Enjoy your meal.

pocket: burn a hole in sb's pocketpálit koho v kapse peníze - chtít rychle utrácet

back: back pocketzadní kapsa

door: door pocketdveřní (odkládací) přihrádka v automobilu

money: pocket moneykapesné

trouser: trouser pocketskapsy od kalhot

fit: It won't fit into my pocket.Nevejde se mi to do kapsy.

kapesní: pocket dictionarykapesní slovník

krádež: pocket-pickingkapesní krádeže

náprsní: breast pocketnáprsní kapsa

nůž: pocket knife, clasp knife, jackknife, malý penknifekapesní nůž zavírací

otevírací: clasp/folding/malý pocket knife, penknifeotevírací nůž

slovník: pocket dictionarykapesní slovník

útrata: money to spend, kapesné pocket moneypeníze na útratu