Hlavní obsah

přání

Podstatné jméno, rod střední

  1. (touha) wish(silné) desire(tužba) will(sen) dream(ne)naplněné přání(un)fulfilled wish
  2. (požadavek) request, demandMáte přání? v obchodě ap.Can I help you?Jaké máte přání?What would you like?, What can I do for you?vyslechnout čí přáníhear sb's requestvyhovět přání kohocomply with sb's requestna čí přáníat sb's request, at the request of sb, (dodávaný ap.) on request
  3. (dobrého) wish(es)přání všeho nejlepšíhobest wishes
  4. (gratulace) congratulations(písemné) greeting(s) cardposlat komu přánísend sb a greeting (card)vánoční přáníChristmas Card

Vyskytuje se v

narozeniny: birthday cardpřání k narozeninám pohled ap.

poslední: last wishposlední přání

přát: wish sb a happy birthdaypřát komu k narozeninám

přát si: I would like (to) ...Přál bych si ...

zbožný: neuskutečnitelné wishful thinking, nereálné fond hopezbožné přání

na: at sb's requestna čí přání

víc: What more can you ask (for)?Co víc si můžeš přát?

bear: bear sb malicenepřát komu nic dobrého

best: best wishespřání všeho nejlepšího, blahopřání

card: get-well cardpřání brzkého uzdravení písemné

dying: dying wishposlední přání umírajícího

greeting: birthday greetingspřání k narozeninám lístek

hope: fond hopebláhová naděje, zbožné přání neuskutečnitelné

ill will: bear sb ill willnepřát komu nic dobrého, chovat vůči/ke komu zášť

optional: optional extra(s)výbava na přání, volitelná/příplatková výbava, výbava za příplatek auta ap., přen. něco navíc za příplatek

pious: pious hopeszbožná přání

request: request songpísnička na přání

season: the season's greetingspřání veselých svátků vánočních či velikonočních

thinking: wishful thinkingplaná naděje, zbožné přání

wish: make a wishpřát si něco

for: I'm happy for you.To ti moc přeju., Upřímně ti to přeji., Mám radost spolu s tebou.

happy: I'm happy for him.Moc mu to přeju., Upřímně mu to přeji., Mám radost i za něj.

nice: Have a nice day.Přeji pěkný den., Mějte se (hezky).

přání: hear sb's requestvyslechnout čí přání