Hlavní obsah

poslední

Přídavné jméno

  1. (v pořadí) last, final(nejzazší, konečný) ultimateúplně posledníthe very lastposlední přánílast wishposlední vůle(last) will, testament
  2. (nejnovější) latest(nedávný) recent(aktualizovaný) updatedposlední doboulately, recently, of late
  3. (nejméně ceněný, významný ap.) bottommost, hindmost, leastv neposlední řadělast but not least

Vyskytuje se v

doba: lately, recentlyposlední dobou, v poslední době

neposlední: last (but) not leastv neposlední řadě

pomazání: the last rites, anointing of the sick, zast. extreme unctionposlední pomazání

řada: and last but not leasta v neposlední řadě

úplně: the very first/lastúplně první/poslední

vůle: last will (and testament)poslední vůle

probíhat: final preparations for sth are under wayprobíhají poslední přípravy na co

vyškrtat: Strike the last name from the list.Vyškrtni poslední jméno ze seznamu.

za: over the past weekza poslední týden

naděje: Never say die.Naděje umírá poslední.

puntík: (down) to the smallest detaildo (posledního) puntíku

slovo: have the last word/last say/final say in sthmít poslední slovo v čem

výkřik: the latest fashion/BrE slang. rave, dernier criposlední výkřik módy

call: last callposlední výzva k nástupu do letadla ap.

dying: dying wishposlední přání umírajícího

final: final reminderposlední upomínka

gazump: be gazumpedbýt na poslední chvíli přeplacen jiným zájemcem o koupi domu

last: last but not leastv neposlední řadě

later: later yearsposlední léta života, závěrečná epocha

memory: in recent memoryv čerstvé paměti, v poslední době

note: ekon. demand noteposlední upomínka (o zaplacení), AmE faktura splatná na požádání

rear: be at the rear of sthbýt až na konci, být poslední ve frontě ap.

recent: most recentposlední, nejnovější události ap.

reminder: final reminderposlední upomínka

rite: náb. last ritesposlední pomazání

say: have the last say in sthmít v čem poslední slovo

senior: senior yearposlední rok střední školy

touch: put the final touches to sthdodělat co, dopilovat co, doplnit pár posledních detailů k čemu

will: last will and testamentposlední vůle, závěť

fad: the latest fadposlední módní výstřelek

fail: He failed to win the last game.Nepodařilo se mu získat poslední gem.

fashion: She dresses in the latest fashion.Obléká se podle poslední módy.

outsell: The latest model outsold all previous ones.Posledního modelu se prodalo více než všech předchozích.

wooden spoon: get/take the wooden spoonskončit poslední

poslední: last wishposlední přání