Hlavní obsah

poslední

Přídavné jméno

  1. (v pořadí) last, final(nejzazší, konečný) ultimateúplně posledníthe very lastposlední přánílast wishposlední vůle(last) will, testament
  2. (nejnovější) latest(nedávný) recent(aktualizovaný) updatedposlední doboulately, recently, of late
  3. (nejméně ceněný, významný ap.) bottommost, hindmost, leastv neposlední řadělast but not least

Vyskytuje se v

doba: poslední dobou, v poslední dobělately, recently

neposlední: v neposlední řadělast (but) not least

pomazání: poslední pomazáníthe last rites, anointing of the sick, zast. extreme unction

řada: a v neposlední řaděand last but not least

úplně: úplně první/posledníthe very first/last

vůle: poslední vůlelast will (and testament)

probíhat: probíhají poslední přípravy na cofinal preparations for sth are under way

vyškrtat: Vyškrtni poslední jméno ze seznamu.Strike the last name from the list.

za: za poslední týdenover the past week

naděje: Naděje umírá poslední.Never say die.

puntík: do (posledního) puntíku(down) to the smallest detail

slovo: mít poslední slovo v čemhave the last word/last say/final say in sth

výkřik: poslední výkřik módythe latest fashion/BrE slang. rave, dernier cri

call: last callposlední výzva k nástupu do letadla ap.

dying: dying wishposlední přání umírajícího

final: final reminderposlední upomínka

gazump: be gazumpedbýt na poslední chvíli přeplacen jiným zájemcem o koupi domu

last: last but not leastv neposlední řadě

later: later yearsposlední léta života, závěrečná epocha

memory: in recent memoryv čerstvé paměti, v poslední době

note: ekon. demand noteposlední upomínka (o zaplacení), AmE faktura splatná na požádání

rear: be at the rear of sthbýt až na konci, být poslední ve frontě ap.

recent: most recentposlední, nejnovější události ap.

reminder: final reminderposlední upomínka

rite: náb. last ritesposlední pomazání

say: have the last say in sthmít v čem poslední slovo

senior: senior yearposlední rok střední školy

touch: put the final touches to sthdodělat co, dopilovat co, doplnit pár posledních detailů k čemu

will: last will and testamentposlední vůle, závěť

fad: the latest fadposlední módní výstřelek

fail: He failed to win the last game.Nepodařilo se mu získat poslední gem.

fashion: She dresses in the latest fashion.Obléká se podle poslední módy.

last: Much has changed since my last visit.Hodně se změnilo od mé poslední návštěvy.

last: the last 3 pages of the chapterposlední 3 strany té kapitoly

last: She was the last to go to bed.Šla spát jako poslední.

outsell: The latest model outsold all previous ones.Posledního modelu se prodalo více než všech předchozích.

wooden spoon: get/take the wooden spoonskončit poslední