Hlavní obsah

call [kɔːl]

Sloveso

 1. sb sth říkat komu jak jménem ap., nazývat koho/co jak, oslovovat (se) koho/co jakWhat do you call it in Czech?Jak tomu říkáte česky?
 2. call (out) (za)volat nahlas, vyvolat oznámitcall (out) sport. odpískat zákrok ap.call sth in(to) questionzpochybnit co, vyslovit pochybnosti o čem, učinit předmětem sporu co, vyvolat spory ohledně čehocall into beingstvořit, vytvořitcall to mindvyvolat, vybavit sicall attention to sthupozornit na cocall time, call a time-outvzít si oddechový čas, přen. dát si pauzucall time on sthukončit co, skončit co, s čím kariéru, činnost ap.
 3. sb (za)volat, zatelefonovat komu
 4. svolat poradu, vyhlásitcall togethersvolatcall a strikevyhlásit stávkucall an electionvypsat volby
 5. předvolat před soud ap.
 6. at sb/sth zaskočit, (za)stavit se kam/kde, navštívit krátce koho/co
 7. zastavit na zastávce ap.
 8. AmEzrušit, odvolat zápas ap.call for an investigationžádat o prošetření

Podstatné jméno

 1. (z)volání, výkřik, pokřikwithin callna dosah na zavolání ap.tough calltěžké rozhodnutí
 2. zavolání, hovor telefonem, telefonátmake a phone callzavolat si telefonemcollect call, BrE reverse charge callhovor na účet volanéhocall forwardingpřesměrování telefonních hovorů
 3. pozvání, předvolání, obsílka
 4. ekon.výzva ke splácení akcií ap., požádání o vyplacenílast callposlední výzva k nástupu do letadla ap.ekon. call depositvklad na požádání k okamžitému výběruekon. call rateúroková sazba na krátkodobé výpůjčkycall for expressions of interestvýzva k vyjádření zájmu potenciálních zájemců, před veřejnou soutěží ap.ekon. calls in arrearsnedoplatky za upsané akcie
 5. (krátká) návštěvapay a call on sbnavštívitekon. cold callneohlášená obchodní návštěva
 6. for sth požadavek čeho, žádost o comargin callpožadavek doplatku
 7. for sth poptávka, sháňka po čem, zájem o co
 8. volání, hlas, vábení zvířat, ptáků ap. i napodobení jejich křiku

Vyskytuje se v

beck: (muset) být k dispozici komube at sb's beck and call

call: (za)volat nahlas, vyvolat oznámit, sport. odpískat zákrok ap.call (out)

call back: zavolat nazpátek komucall sb back

call in: přivolat koho pomoc ap., poslat pro koho, pozvat si kohocall sb in

call on, call upon: sb AmE vyvolat koho žáka ap.call on

call out: přivolat, zavolat, povolat koho na pomoccall sb out

call over: zavolat si koho chtít si promluvit ap.call sb over

call up: zavolat komucall sb up

close: únik jen o vlásek/tak tak, těsné vyváznutí před nebezpečím ap.close shave/thing/call

collect: telefonovat na účet volanéhocall collect

day: zabalit to, skončit co, nechat tohocall it a day

halt: rozhodnout o zastavení čeho, zastavit, zarazit co z úřední mocicall a halt to sth

Mayday: tísňové volání, nouzový signál z lodi, letadla ap.Mayday (message)/(call)

name: nadávat komucall sb names

own: opravdu vlastnit co, skutečně patřit, říkat pane co komucan call sth one's own

quits: skončit to snažení ap., nechat toho, ukončit to remízoucall it quits

shot: rozkazovat, rozhodovat, diktovat manažer ap.call the shots

tune: mít hlavní slovo, udávat tónbe calling the tune

arm: volání do zbraněcall to arms

back: zavolat zpátky zareagovat na telefonátcall back

called: takzvaný... uvedení názvu ap.... as it is called

call-up: povolávací rozkazcall-up papers

distress: tísňové volánídistress call

doubt: vyvolat pochyby ohledně čeho, zpochybnit cothrow sth into doubt, AmE call sth into doubt

duty: nad rámec svých povinností číbeyond the call of duty

evidence: povolat koho jako svědkacall sb in evidence

familiarly: běžně/neformálně nazývaný jakfamiliarly known as/called

forwarding: přesměrování (telefonních) hovorůcall forwarding

foul: sprostě komu nadávatcall sb foul names

hoax: falešné telefonické oznámení bomby ap.hoax call

incoming: příchozí hovoryincoming calls

jury: být vybrán do poroty soudníbe called for jury service

make: zavolat simake a phone call

meeting: svolat poraducall a meeting

option: kupní/prodejní opce, opční koupě/prodejekon. call/put option

phone call: zavolat simake a phone call

question: zpochybnit co, vyvolat pochybnosti kolem čehocall sth into question

return: zavolat komu zpátky nezastižený ap.return sb's call

roll call: zjišťovat/dělat prezencitake a roll call

saving: ušetřit za telefonmake a saving on calls

stand: předvolat koho ke svědecké výpovědipráv. call sb to the stand

strike: výzva ke stávcecall for strike action

take: vzít čí telefonáttake sb's call

telephone: zavolat simake a (tele)phone call

tender: výzva k předkládání nabídek/projektů ve veřejné soutěži, vypsání veřejné soutěžeinvitation to tender, call for tenders

truce: vyhlásit příměřícall/declare a truce

vote: hlasovat jmenovitě jeden za druhýmvote by roll-call

wild: volání divočinythe call of the wild

before: Nevolej před osmou.Don't call before eight.

curtain call: Účinkující se desetkrát klaněli.There were ten curtain calls., They took ten curtain calls.

evening: Zavolám ti večer.I will call you in the evening.

for: Máš telefon.There is a phone call for you.

have: Přesvědčil jsem ho, ať jí zavolá.I had him call her.

sooner: Sotva přišla domů, už volal.No sooner had she come than he called.

buzení: buzení telefonem/po telefonu v hotelu ap.wake-up call, BrE alarm call

hnát: hnát koho k zodpovědnosti za cocall sb to account, bring sb to account for sth, činit odpovědným hold sb responsible

hovor: hovor na účet volanéhoAmE collect/ BrE reverse charge call

meziměstský: meziměstský hovorhl. BrE trunk call, AmE,CanE long-distance (call)

místní: místní hovorlocal call

nadávat: sprostě komu nadávatcall sb (foul) names, abuse sb with obscenities

nouzový: nouzové volánídistress call

pohotovost: mít pohotovostvojsko ap. be on alert, pracovní, lékař ap. be on standby (duty), na zavolání be on call

pomoc: volat o pomoccry for help, telefonem call for help

potřeba: vykonat tělesnou potřebuanswer the call of nature, relieve osf

povolat: povolat koho do zbraněcall sb to arms

povolávací: voj. povolávací rozkazcall-up papers, BrE draft notice

přesměrování: přesměrování (telefonních) hovorůcall forwarding

stavit se: stavit se pro kohocall for sb, vyzvednout pick sb up

stávka: vyhlásit stávkucall/declare a strike

telefon: buzení po telefonuwake-up call

tísňový: tísňové voláníemergency/distress call

účet: hovor na účet volanéhoBrE reverse charge call, AmE collect call

vábnička: vábnička na kachnyduck call

volání: tísňové/místní voláníemergency/local call

volaný: telefonovat na účet volanéhoBrE reverse the charges, AmE make a collect call

volat: volat na účet volanéhoBrE reverse the charges, AmE make a collect call

vypsat: polit. vypsat (předčasné) volbycall an (early) election

vyřídit: vyřídit (si) telefonátymake phone calls

zatelefonovat: zatelefonovat simake a phone call

zavolat: zavolat na účet volanéhoBrE make a reverse charge call, reverse the charges, AmE call collect, make a collect call

zpět: zavolat zpět telefonemcall back

zvaný: tak zvaný ...the so called ...

ani: Ani nezavolal.He didn't even call.

: Zavolej jim, ať to neposílají.Call them not to send it.

: Až se vrátí, zavolej.Call me when he gets back.

doktor: Zavolejte/Potřebujeme doktora.Call/We need a doctor.

hlásit: Hlásili přeháňky. v předpovědiThe (weather) forecast is for showers., The weatherman called for showers.

jak: Jak se to řekne anglicky?How do you say it in English?, o názvech ap. What do you call it in English?

jmenovat se: Jmenuje se to ...It is called ...

-li: Najdeš-li ho, zavolej mi.In case you find him call me.

napřed: Napřed mu zavolej.Call him first.

nazvat: Nazval ho zrádcem.He called him a traitor.

nazývat: Jak to nazýváte?What do you call it?

nazývat se: Jak se to nazývá?What is it called?

obtěžovat se: Ani se neobtěžoval zavolat mi.He didn't even take the trouble to call.

odkud: Odkud voláš?Where are you calling from?

oslovit: Oslovil ji křestním jménem.He called her by her first name.

policie: Zavolejte policii!Call the police!

prezence: zjišťovat prezencivyvoláváním call the roll, check the attendance

před, přede: Nevolej před pátou.Don't call before five.

připomenout: Připomeň mi, ať mu zavolám.Remind me to call him.

říkat: Jak tomu říkáš?What do you call it?

sanitka: zavolat sanitkucall (for) an ambulance

stavět: Vlak tady nestaví.The train doesn't stop/call here.

špička: volání ve špičce/mimo špičkupeak/off-peak calls

takhle: A co takhle jí zavolat?Why not give her a call?

takzvaný: takzvaná G8G8 as it is called

zastavit se: Zastavím se pro tebe za hodinu.I'll call for you in an hour.

zavolat si: Musím si zavolat.I have to make a (tele)phone call.

zrovna: Zrovna jsem ti volal, když ...I was just calling you, when ...

jméno: nazývat věci pravými jménycall a spade a spade

zpívat: Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.He who pays the piper calls the tune.