Hlavní obsah

name [neɪm]

Podstatné jméno

  • jméno, název, pojmenováníWhat's your name?Jak se jmenuješ?name tagjmenovka štítek či kartička se jménem, na oděvu ap.no-name productsneznačkové výrobky

Fráze

  1. in sb's name na čí jméno, psaný na koho majitele ap.
  2. in all but name v podstatě, vlastně, faktickyco existuje, ale není to oficiálně uznáno
  3. by name jménem, jmenovitě zmínit, oslovit ap.
  4. answer to the name of slyšet na jméno o psovi
  5. call sb names nadávat komu
  6. hovor.the name of the game to hlavní, to, o co tady jde, momentálně nejdůležitější věc
  7. in name only jen na papíře, pouze zdánlivě ne fakticky
  8. you name it na co si (jen) vzpomenete, co vás jen(om) napadne při širokém výčtu

Vyskytuje se v

after: named afterpojmenovaný po kom, nazvaný podle koho

agent: ling. agent namečinitelské jméno

badge: name badgepřipínací jmenovka, visačka se jménem, jmenovka s klipem

bogus: bogus namefalešné jméno

botanical: bot. botanical namebotanický název

day: name the dayurčit datum svatby, důležité události ap.

dropper: name-dropperkdo se ohání svými (údajnými) známostmi

false: under a false namepod falešným jménem

foul: call sb foul namessprostě komu nadávat

genus: genus namerodové jméno

hallow: hallowed be thy name ...posvěť se jméno tvé ...

married: married namepříjmení po svatbě, vyvdané příjmení

place: place namemístní název

resounding: resounding namezvučné jméno

second: second namepříjmení

tag: name tagjmenovka na uniformě ap.

either: He couldn't remember either man's name.Nepamatoval si jméno ani jednoho muže.

no one: There's no one here of that name.Není tu nikdo toho jména.

put: Put your name on the list.Napište se do seznamu.

unbidden: The name came unbidden to my mind.To jméno mi samo vytanulo na mysli.

what's: What's your name?Jak se jmenuješ?

call: call sb namesnadávat komu

celý: celé jméno úplnéfull name

dívčí: dívčí jménomaiden name

jméno: křestní jménofirst name

jméno: jméno za svobodna, dívčí jménomaiden name

jméno: rezervovat co na čí jménoreserve sth in sb's name

krycí: krycí jméno/názevcode name

křestní: křestní jménofirst name, form. forename

nadávat: sprostě komu nadávatcall sb (foul) names, abuse sb with obscenities

nadávka: nadávkyabuse, insults, filthy names, mluva offensive language, sprosté billingsgate

obchodní: obchodní názevtrade name

ohánět se: ohánět se známostmidrop names, name-drop sb

příjmení: příjmení za svobodnamaiden name

rejstřík: jmenný rejstříkname index

rodný: rodné příjmení dívčímaiden name

shoda: (pouhá) shoda jmencoincidence of names, při popření příbuzenství no relation

titulní: titulní roletitle role, name part

vlastní: ling. vlastní jménoproper name

vlastní: vlastním jménem XY rozenýborn XY, ne pseudonymem ap. real name XY

vznosný: vznosný názevlofty name

značka: obchodní značkatrademark, brand name

značkový: značkové oblečeníbrand-name/luxusní designer clothes

zvučný: zvučná jménabig/(highly-)renowned names

jak: Jak se jmenuješ?What's your name?

jmenovat: Nikoho nejmenoval.He gave no names.

jmenovat se: Jak se jmenuješ?What's your name?

jmenovat se: Jmenuji se ...My name is ...

oslovit: Oslovil ji křestním jménem.He called her by her first name.

označit: označit co jménemname sth

paměť: mít dobrou paměť na jménahave a good memory for names

podepsat se: Neumí se ani podepsat.He can't even write/sign his name.

podle: Byl pojmenován podle ...He was named after ...

přeslechnout: Přeslechl jsem vaše jméno.I didn't catch your name.

přiléhavý: přiléhavý název, přiléhavé jménoapt/fitting name

splést si: Spletl si jejich jména.He mixed their names up.

volat: Volal mé jméno.He called my name.

vyškrtat: Vyškrtni poslední jméno ze seznamu.Strike the last name from the list.

vyškrtat: Vyškrtli moje jméno.They struck out my name.

zapomenout: Zapomněl jsem jeho jméno.I forgot his name.

kabát: Má z ostudy kabát.His/Her name is mud.

vláčet: vláčet koho špínou očerňovatdrag sb's name in the mud