Hlavní obsah

rejstřík

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (abecední) index(seznam obecně) list(ing)jmenný rejstříkname index
  2. (registr) register(úřední záznam) record(sloha) filepráv. trestní rejstříkcriminal record(s)mít čistý (trestní) rejstříkhave no criminal record, have a clean (criminal) recordekon. obchodní rejstříkbusiness/commercial register, BrE register of companies, (úřad) Companies House/Registration Office, přen. Registrar of Companies
  3. (tóny stejného zabarvení) register

Vyskytuje se v

podnikový: podnikový rejstříkcompany register

trestní: trestní rejstřík záznamcriminal record

věcný: věcný rejstříksubject index

záznam: mít záznam v trestním rejstříkuhave a criminal record

certificate: potvrzení o zápisu do obchodního rejstříkuCertificate of Incorporation

company: rejstříkový soud, obchodní rejstřík orgánBrE Companies House

criminal: záznam v trestním rejstříkucriminal record

previous: bezúhonný, s dosud čistým rejstříkem osobaof previous good character

rap: policejní záznam(y), trestní rejstřík osobyslang. rap sheet

register: obchodní rejstříkekon. business register

registrar: správce obchodního rejstříku, přen. obchodní rejstříkBrE Registrar of Companies

subject: věcný rejstříksubject index

trade: obchodní rejstříkekon. trade register

rejstřík: jmenný rejstříkname index