Hlavní obsah

criminal [ˈkrɪmɪnəl]

Přídavné jméno

  1. trestný, zločinný, kriminální žaloba, čin ap.criminal acttrestný čincriminal charge(s)obvinění z trestného činucriminal recordzáznam v trestním rejstříkucriminal courttrestní soud
  2. trestuhodný, ostudný, závažný nedbalost, chyba ap.It's a criminal waste.To je trestuhodné plýtvání.

Vyskytuje se v

record: trestní rejstřík(criminal) record

act: trestný činpráv. criminal act

code: trestní zákoníkPenal/Criminal Code

conspiracy: zločinné spolčenípráv. criminal conspiracy

habitual: recidivistahabitual criminal

intent: zločinný úmyslpráv. criminal intent

investigator: (vyšetřující) kriminalistacriminal investigator

law: trestní/občanské právopráv. criminal/civil law

libel: pomluva, očerňování žalovatelnécriminal libel

offence: trestný činpráv. criminal offence

proceeding: trestní řízenípráv. criminal proceedings

responsibility: věková hranice trestní zodpovědnostiage of criminal responsibility

sanction: trestní postihpráv. criminal sanction

trial: trestní řízenícriminal trial

wanted: nejhledanější zločincithe most wanted criminals

wrongdoing: zločin, porušení zákonacriminal wrongdoing

čin: trestný čincriminal offence, criminal act, zločin crime

obžaloba: vznést obžalobu proti komubring/file criminal charges, seek an indictment against sb

právo: práv. obchodní/trestní/hmotné právocommercial/criminal/substantive law

rejstřík: práv. trestní rejstříkcriminal record(s)

trestní: trestní právo/stíhánícriminal law/prosecution

trestný: práv. trestný čin(criminal) offence, zločin crime, criminal act

úmysl: zločinný úmyslcriminal intent

válečný: válečný zločinec/zločin/hrdinawar criminal/crime/hero

zákoník: práv. občanský/trestní/obchodní zákoníkCivil/Criminal/Commercial Code

záznam: mít záznam v trestním rejstříkuhave a criminal record

criminal: trestný čincriminal act