Hlavní obsah

trestný

Přídavné jméno

  1. (postižitelný) punishable(zločinný) criminal(k trestu se vztahující) penalpráv. trestný čin(criminal) offence, (zločin) crime, criminal actspáchat trestný čincommit a crime/an offence
  2. (k potrestání) form. punitivesport. (body ap.) penaltysport. trestná lavicepenalty box/bench, slang. sin binsport. trestný kopfree kick

Vyskytuje se v

čin: trestný čincriminal offence, criminal act, zločin crime

lavice: sport. trestná lavicepenalty box, hovor. sin-bin

napomáhat: práv. napomáhat při trestném činuaid and abet

právo: práv. obchodní/trestní/hmotné právocommercial/criminal/substantive law

rejstřík: práv. trestní rejstříkcriminal record(s)

rejstřík: mít čistý (trestní) rejstříkhave no criminal record, have a clean (criminal) record

řád: práv. právní/trestní řádlegal/penal code

trestní: trestní právo/stíhánícriminal law/prosecution

trestní: trestní zákoníkpenal code

trestní: trestní rejstřík záznamcriminal record

ulička: (trestná) uličkagauntlet

zákoník: práv. občanský/trestní/obchodní zákoníkCivil/Criminal/Commercial Code