Hlavní obsah

řád

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (soubor norem) (set of) rules(právní, chování ap.) code(kodifikace) codification(autobusový) jízdní řád(bus) BrE timetable/AmE scheduleletový řádflight schedulepráv. právní/trestní řádlegal/penal codepracovní řádworking rules
  2. (zřízení, uspořádání) order(systém) systemspolečenský řádsocial order
  3. (řehole) ordercírk. mnišský řádmonastic orderřád Maltézských rytířůOrder of the Knights of Malta
  4. (vyznamenání) order(medaile) medalřád za statečnostmedal for bravery
  5. (rostlin ap.) order

Vyskytuje se v

letový: letový řádflight schedule

maltézský: Řád maltézských rytířůOrder of the Knights of Malta

podvazkový: Podvazkový řádOrder of the Garter

půjčovní: půjčovní řádlending rules

řeholní: círk. řeholní řádmonastic order

školní: školní řádschool rules, zásady chování žáků code of conduct

vlakový: vlakový jízdní řádBrE railway/train timetable, AmE train schedule

žebravý: žebravé řádymendicant orders

jízdní: (vlakový) jízdní řád(train) BrE timetable/AmE schedule

building: stavební předpisy/řádbuilding code

career: kariérní řád organizace ap.career structure

equation: rovnice prvního/druhého řáduequation of the first/second order

garter: Podvazkový řádOrder of the Garter

Jesuit: jezuitský řádJesuit order

monastic: řeholní řádymonastic orders

order: rovnice prvního řáduequation of the first order

parliamentary: jednací řád parlamentuparliamentary law

schedule: letový řádflight schedule

train: nákresný jízdní řád, dopravní grafikonžel. train diagram

řád: (autobusový) jízdní řád(bus) BrE timetable/AmE schedule