Hlavní obsah

uspořádání

Vyskytuje se v

dispoziční: dispoziční řešení/uspořádání/rozvrženílayout

oslava: (us)pořádat oslavuhold a celebration, give a party

party: (us)pořádat partythrow a party

porada: uspořádat poraduhold a meeting

referendum: (us)pořádat referendum o čemhold a referendum on sth

uspořádat: uspořádat co podle abecedyarrange sth in alphabetical order

meeting: uspořádat poraduhold a meeting

order: světové uspořádání politickéworld order

set: dát do pořádku, uspořádat coset sth in order

hold: Uspořádají schůzi.They will hold a meeting.

restructure: uspořádat (si) nově životrestructure one's life

uspořádání: společenské uspořádánísocial organization