Hlavní obsah

hold

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

arm: hold sth at arm's lengthdržet co v natažené ruce od těla

breath: hold one's breathzadržet dech

contempt: hold sb/sth in contemptopovrhovat kým/čím

court: hold courtbýt středem pozornosti kde, přen. být králem čeho

fast: hold fast to sthtrvat na čem, pevně (si) stát za čím, neupouštět od čeho

fire: hold one's firenestřílet, zastavit palbu

fort: hold (down) the fort for sbzaskakovat za koho, dočasně to vést místo koho

hand: hold handsdržet se za ruce

hold: hold sb's attentionudržet (si) čí pozornost

hold against: hold sth againstsb zazlívat, mít za zlé, vyčítat komu co

hold back: hold sb/sth backzadržet, zadržovat koho/co, (za)bránit (v tom) komu

hold down: hold sb downdržet zkrátka, omezovat koho, nedovolit rozlet komu

hold on, hold onto: hold onvydržet, držet (se) nepodlehnout

hold over: hold sth oversb zastrašovat koho čím, vyhrožovat komu čím

hostage: hold/take sb hostagedržet/vzít koho jako rukojmí

nerve: hold one's nervezachovat klid, neztratit hlavu

peace: hold one's peacezůstat zticha, nic neříct, mlčet ačkoliv by měl co říct

ransom: hold sb (to) ransompožadovat výkupné za koho, držet v zajetí koho pro výkupné

sway: hold sway over sthpanovat, vládnout kde, ovládat co mít rozhodující vliv

terror: hold no terrors for sbnenahánět strach komu

tongue: hold one's tonguemlčet, být zticha, držet jazyk za zuby

accountable: hold sb accountable for sthhnát koho k zodpovědnosti za co

captive: hold sb captivedržet koho v zajetí

captivity: held/kept in captivitydržený v zajetí

course: hold one's courseudržovat kurz

escrow: hold sth in escrowmít co ve svěřenectví/v úschově

esteem: hold sb in high esteemvelice si koho vážit

fee: hold in feeabsolutně vlastnit

gunpoint: be held at gunpointhledět do hlavně zbraně, být ohrožován (střelnou) zbraní

held: held in place by sthupevněný, připevněný čím

homage: vzdát hold/poctu komupay homage to sb

hope: hold out hope(stále ještě) doufat

liable: hold sb liable for sthčinit koho zodpovědným za co

meeting: hold a meetinguspořádat poradu

memorial: A memorial service will be held for her.Bude se sloužit zádušní mše na její památku.

point: hold sb at gun-pointohrožovat koho namířenou zbraní

purse strings: hold/control the purse stringsdržet kasu, vést (rodinnou) pokladnu řídit finance

reception: hold a receptionpořádat recepci

referendum: hold a referendum on sth(us)pořádat referendum o čem

regard: hold sb in high regardvelmi si považovat koho

responsible: hold sb responsible for sthčinit koho zodpovědným za co,klást co komu za vinu

scorn: hold sb in scornopovrhovat kým

shipment: hold-up in the shipmentzdržení zásilky

tight: keep a tight hold of sthpevně se držet čeho

together: hold togetherdržet při sobě

tribute: vzdát hold, vyjádřit poklonu komupay tribute to sb

wrestling: wrestling holdzápasnický chvat

line: Hold the line, please!Nezavěšujte, prosím!

so: Hold the glass just/like so.Drž tu sklenici takhle.

catch: catch hold of sthchytit se čeho

činit: hold sb responsible for sthčinit koho zodpovědným za co

dech: hold one's breathzadržet dech

držet: hold sb captive/hostagedržet koho v zajetí/jako rukojmí

držet se: hold (each other's) handsdržet se za ruce

hnát: call sb to account, bring sb to account for sth, činit odpovědným hold sb responsiblehnát koho k zodpovědnosti za co

hold: vzdát hold komupay tribute to sb

jednání: hold talks, vyjednávat negotiatevést jednání

loupežný: hold-up, robbery with violence, na ulici mugging, ozbrojenými bandity, hl. v Indii dacoityloupežné přepadení banky ap.

mít: hold sth against sb, vinit blame sb for sthmít komu co za zlé

nechat: leave sth until later, put sth on holdnechat co na později

nést: hold/bear (the) responsibility for sthnést odpovědnost za co

odpovědný: hold sb responsiblečinit koho odpovědným

ace: hold all the acesmít všechna esa v rukávě, držet všechny trumfy