Hlavní obsah

všeobecně

Příslovce

Vyskytuje se v

amnestie: general amnestypráv. všeobecná amnestie

shoda: general agreementvšeobecná shoda

strojírenství: light/heavy/general engineeringlehké/těžké/všeobecné strojírenství

vědomost: general knowledgevšeobecné vědomosti

volba: national/early/direct/general electionscelostátní/předčasné/přímé/všeobecné volby

všeobecný: universal suffragepolit. všeobecné hlasovací právo

rozhled: general knowledgevšeobecný rozhled

common: mat. the lowest common denominatornejmenší společný jmenovatel, přen. všeobecný vkus, ty nejprostší nároky většiny populace ap.

comprehensive: comprehensive schoolvšeobecné gymnázium

condition: (general) terms and conditionsvšeobecné obchodní podmínky

dictionary: general/pictorial dictionaryvšeobecný/obrázkový slovník

general: general knowledgevšeobecný přehled, obecné znalosti znalosti z mnoha oborů

knowledge: general knowledgevšeobecné znalosti, obecný přehled

level: BrE O level= všeobecná zkouška pro patnáctileté studenty

mood: popular moodvšeobecný názor

pardon: práv. general pardonvšeobecná amnestie

popularly: popularly knownvšeobecně známý

relativity: general/special theory of relativityvšeobecná/speciální teorie relativity

speak: generally speaking(vše)obecně řečeno

suffrage: universal suffragevšeobecné volební/hlasovací právo

universal: universal military trainingvšeobecný vojenský výcvik

všeobecně: popularly held beliefvšeobecně rozšířený názor