Hlavní obsah

level [ˈlevəl]

Podstatné jméno

  1. úroveň, stupeň na žebříčku ap.mat. confidence levelúroveň spolehlivostiBrE O level= všeobecná zkouška pro patnáctileté studentyBrE A level= všeobecná zkouška pro sedmnáctileté studenty opravňující ke vstupu na univerzitu
  2. hladina, výška hladiny vodní ap.mean sea levelstřední úroveň hladiny moře mezi přílivem a odlivem
  3. tech.vodováha, libela

Vyskytuje se v

O level: O level(s)(základní) závěrečná zkouška na SŠ, obdoba maturity

draw: draw level with sbdotáhnout se na koho, dohnat koho

emission: emission levelhladina emisí

flight: flight levelletová hladina

grass roots: at (the) grass-roots levelna (nej)nižší úrovni organizace ap.

ground level: at ground levelv úrovni země/s okolím

intermediate: intermediate levelstřední pokročilost

levelling: levelling staff/rodnivelační lať

low: low-level officernižší důstojník

low: low-level jobnízká pracovní pozice

score: level/tie the scoresrovnat/vyrovnat skóre

sea: 100 meters above sea level100 metrů nad mořem

sport: top level sportvrcholový sport

staffing: staffing levelsobsazenost pracovních míst

subsistence: below subsistence levelpod úrovní/hranicí životního minima

true: true leveldokonalá rovina horizontální

wage: wage levelmzdová hladina

hladina: nad hladinou moře výškaabove the sea level

hranice: na hranici/pod hranicí chudobybelow/on the poverty line/level

minimum: životní minimummzda subsistence wage, subsistence income, životní úroveň subsistence level

nadmořský: nadmořská výškaaltitude, height above sea level, elevation

přejezd: žel. železniční přejezdBrE level/AmE grade/AmE railroad crossing

přízemní: meteor. přízemní ozonground-level ozone

rovina: v jedné rovině s čímlevel with sth

rozvaha: zachovat rozvahukeep one's head, remain level-headed

střední: střední pokročilostintermediate level

úroveň: úroveň mořské hladinysea level

úroveň: na všech úrovníchat all levels

úroveň: začátečnická/střední/pokročilá úroveňelementary/intermediate/advanced level

vrcholový: sport. vrcholový sportovectop(-level) athlete/sportsman, profesionální professional athlete/sportsman

výše: být ve výši čeho na jedné úrovnibe level with sth

výška: nadmořská výškaaltitude, elevation, height above sea level

výška: ve výšce očíat eye level

železniční: železniční přejezdBrE level crossing, railway/AmE railroad crossing

pokročilý: na pokročilé úrovniat the advanced level

rekordní: rekordní úroveňrecord level

rovina: Řeknu vám to na rovinu.I'll level with you.

výše: ve výši očíat eye level

země: srovnat co se zemí zničitraze sth to the ground, level sth, flatten sth