Hlavní obsah

level [ˈlevəl]

Podstatné jméno

  1. úroveň, stupeň na žebříčku ap.mat. confidence levelúroveň spolehlivostiBrE O level= všeobecná zkouška pro patnáctileté studentyBrE A level= všeobecná zkouška pro sedmnáctileté studenty opravňující ke vstupu na univerzitu
  2. hladina, výška hladiny vodní ap.mean sea levelstřední úroveň hladiny moře mezi přílivem a odlivem
  3. tech.vodováha, libela

Vyskytuje se v

level: dostat se na úroveň koho/čeho, dotáhnout se na, dohnat kohodraw level with sb/sth

O level: (základní) závěrečná zkouška na SŠ, obdoba maturityO level(s)

draw: dotáhnout se na koho, dohnat kohodraw level with sb

emission: hladina emisíemission level

flight: letová hladinaflight level

grass roots: na (nej)nižší úrovni organizace ap.at (the) grass-roots level

ground level: v úrovni země/s okolímat ground level

intermediate: střední pokročilostintermediate level

levelling: nivelační laťlevelling staff/rod

low: nižší důstojníklow-level officer

score: srovnat/vyrovnat skórelevel/tie the score

sea: 100 metrů nad mořem100 meters above sea level

sport: vrcholový sporttop level sport

staffing: obsazenost pracovních míststaffing levels

subsistence: pod úrovní/hranicí životního minimabelow subsistence level

true: dokonalá rovina horizontálnítrue level

wage: mzdová hladinawage level

hladina: nad hladinou moře výškaabove the sea level

hranice: na hranici/pod hranicí chudobybelow/on the poverty line/level

minimum: životní minimummzda subsistence wage, subsistence income, životní úroveň subsistence level

nadmořský: nadmořská výškaaltitude, height above sea level, elevation

přejezd: žel. železniční přejezdBrE level/AmE grade/AmE railroad crossing

přízemní: meteor. přízemní ozonground-level ozone

rovina: v jedné rovině s čímlevel with sth

rozvaha: zachovat rozvahukeep one's head, remain level-headed

střední: střední pokročilostintermediate level

úroveň: úroveň mořské hladinysea level

vrcholový: sport. vrcholový sportovectop(-level) athlete/sportsman, profesionální professional athlete/sportsman

výše: být ve výši čeho na jedné úrovnibe level with sth

výška: nadmořská výškaaltitude, elevation, height above sea level

železniční: železniční přejezdBrE level crossing, railway/AmE railroad crossing

pokročilý: na pokročilé úrovniat the advanced level

rekordní: rekordní úroveňrecord level

země: srovnat co se zemí zničitraze sth to the ground, level sth, flatten sth