Hlavní obsah

low [ləʊ]

Přídavné jméno

 1. nízký, nevysokýlow shoespolobotky, nízké boty
 2. low flyovernízký přelet
 3. s nízkým stavem vody řeka ap.Temperatures will be in the low 30s.Teploty budou těsně nad 30ti stupni.We are running low on fuel.Dochází nám palivo., Už máme málo paliva.be running lowdocházet, tenčit se zásoba ap.
 4. hluboký výstřih ap.
 5. nižších zeměpisných šířek, bližší rovníku poloha
 6. low-level officernižší důstojníklow-level jobnízká pracovní pozice
 7. low in sth chudý na co složky ap.low-fat yoghurtnízkotučný jogurt
 8. low achieverpodprůměrný jedinec se slabými výkony
 9. vulgární, hrubý vyjadřování ap.
 10. přen.přízemní, podlý motiv ap.low trickpodraz
 11. biol.nižší, primitivní forma života ap.
 12. tichý hlas ap.
 13. tlumený světlo ap.
 14. zeslabený, běžící na nízký výkon topení, světlo ap., slabý baterie ap.The batteries are low.Baterie jsou slabé.
 15. be low on sth nemít moc čeho
 16. hovor.skleslý, zkroušený

Vyskytuje se v

ebb: at a low ebb, at one's lowest ebbna dně, na bodě mrazu, na nule úspěšnost, šance ap.

guard: lower one's guard, let one's guard downztratit ostražitost, přestat si dávat pozor

high: highs and lowsvítězství a prohry, úspěchy i neúspěchy v životě ap.

high: look high and low for sthhledat co po všech čertech všude možně

low-down: the low-downon sb/sth hovor. základní informace o kom/čem

lower case: lower case (letters)malá písmena

tone: lower the tone of sthubírat na úrovni čemu, snižovat úroveň čeho

achiever: low achieverneúspěšný člověk, podprůměrný jedinec

alcohol: low-alcohol drinknízkoalkoholický nápoj

all-time: hit all-time high/lowdosáhnout historického maxima/minima index ap.

birth: of low birthnízkého původu, neurozený

bracket: high/low-income bracketvysokopříjmová/nízkopříjmová skupina

common: mat. the lowest common denominatornejmenší společný jmenovatel, přen. všeobecný vkus, ty nejprostší nároky většiny populace ap.

current: low/high-(voltage) currentslaboproud/silnoproud

Devonian: Lower/Upper Devonianspodní/svrchní devon

efficiency: low/top efficiencynízká/maximální účinnost

farming: low-input farmingnízkorozpočtové hospodářství

film: B/low-budget filmbéčkový/nízkorozpočtový film

frequency: low-frequency/high-frequency wavesnízkofrekvenční/vysokofrekvenční vlnění

gas: on a low/high gasna mírném/prudkém ohni vařit ap.

jaw: lower jawspodní čelist

leg: lower legnoha od kolena dolů

limb: upper/lower limbhorní/dolní končetina

lower: lower bodyspodní část těla

lower: the Lower HouseDolní sněmovna

lower: lower courtsoud nižší instance

lower: lower animalsnižší živočichové

mass: low/high/black masstichá/velká/černá mše

molar: lower right first molaršestka vpravo dole

neckline: low(-cut) necklinevýstřih s dekoltem

pitched: high/low-pitched voicevysoký/hluboký hlas

reaches: upper/middle/lower reacheshorní/střední/dolní tok

salt: low-salt dietneslaná dieta omezující příjem soli

spirit: be in low spiritsmít mizernou náladu, být sklíčený, být bez nálady

sulphur: low-sulphurs nízkým obsahem síry ruda ap.

tide: high/low tidepříliv/odliv

undercarriage: retract/lower the undercarriagezatáhnout/vysunout podvozek

voice: in a low voicetiše, potichu říct ap.

voltage: low-voltage lampsnízkonapěťové lampy

wage: low-wage jobsšpatně placená zaměstnání

waistline: low waistlinesnížený pas oděvu

yogurt: non-fat/low-fat yogurtnetučný/nízkotučný jogurt

anchor: lower/pull up the anchorspustit/vytáhnout kotvu

in: in a low voicetiše, tichým hlasem

mileage: The car has a low mileage.Auto má málo najeto.

dýchací: anat. horní/dolní cesty dýchacíupper/lower airways

hlas: tichým hlasem říctin a low voice

komora: dolní komorathe Lower Chamber, Lower House, BrE House of Commons, AmE House of Representatives

malý: malá písmena v sazbě ap.lower case (letters)

mluvit: mluvit potichuspeak in a low voice, keep one's voice down

napětí: elektr. vysoké/nízké napětíhigh/low voltage/tension

nízký: med. nízký krevní tlaklow blood pressure, hypotension

nízký: tech. nízké napětílow voltage

nízký: zool. nižší živočichovélower animals

odliv: za odlivuat low tide, při poklesu on the ebb

okurkový: okurková sezónanovinářská BrE silly season, mimo sezónu low season, málo práce dull season

písmeno: malé písmenosmall letter, lower-case letter

poslanecký: poslanecká sněmovnaChamber of Deputies, lower house

ret: dolní retlower lip

sezona: mimo sezonuin the low season, off season

sněmovna: Horní/Dolní sněmovnathe Upper/Lower House, v Británii the House of Lords/Commons

spodní: anat. spodní čelistlower jaw

stupeň: druhý stupeň (základní školy)BrE lower secondary school, AmE junior high (school)

tlak: med. nízký/vysoký (krevní) tlaklow/high blood pressure

úder: i přen. úder pod páshit/blow below the belt, přen. low blow

uklonit se: hluboce se uklonitmake a low bow

vážit si: nevážit si koho/čehonemít respekt hold sb/sth in low esteem, have no respect for sb/sth, brát za samozřejmé take sth for granted

víčko: horní/dolní víčkoupper/lower eyelid

vlajka: vytáhnout/spustit vlajkuraise/lower the flag

volič: vysoká/nízká účast voličůheavy/low polls

výstřih: šaty s hlubokým výstřihemlow-cut dress

výživný: vysoká/nízká výživná hodnotahigh/low nutritional/nutritive value

zaměstnanost: vysoká/nízká zaměstnanosthigh/low employment rate

zrak: sklopit zraklower one's eyes, cast one's eyes down

docházet: Docházejí baterky.The batteries are low., AmE The batteries are almost dead.

klopit: klopit oči/zraklower one's eyes

kvalitní: méně kvalitnílower/of poorer quality, poorer

málo: mít málo čehobe short of sth, be low on sth

oheň: vařit co na mírném ohni při nízké teplotěcook sth over a low heat

prostý: prostý původhumble origin, low birth

přeřadit: přeřadit na vyšší/nižší rychlostBrE change/AmE shift to a higher/lower gear, BrE change/AmE shift up/down

sklopit: sklopit oči/zraklower/drop one's eyes

slabý: slabá baterielow battery

slevit: slevit ze svých nárokůlower one's sights

spodní: spodní část tělalower (part of the) body

špatný: špatná kvalitapoor/low/inferior quality

tichý: tichý hlasquiet/low/soft/hushed voice

tuk: nízký obsah tukulow fat content

vrstva: nižší/střední/vyšší vrstvalower/middle/upper class