Hlavní obsah

low [ləʊ]

Přídavné jméno

 1. nízký, nevysokýlow shoespolobotky, nízké boty
 2. low flyovernízký přelet
 3. s nízkým stavem vody řeka ap.
 4. hluboký výstřih ap.
 5. nižších zeměpisných šířek, bližší rovníku poloha
 6. low-level officernižší důstojníklow-level jobnízká pracovní pozice
 7. low in sth chudý na co složky ap.low-fat yoghurtnízkotučný jogurt
 8. low achieverpodprůměrný jedinec se slabými výkony
 9. vulgární, hrubý vyjadřování ap.
 10. přen.přízemní, podlý motiv ap.low trickpodraz
 11. biol.nižší, primitivní forma života ap.
 12. tichý hlas ap.
 13. tlumený světlo ap.
 14. zeslabený, běžící na nízký výkon topení, světlo ap., slabý baterie ap.The batteries are low.Baterie jsou slabé.
 15. be low on sth nemít moc čeho
 16. hovor.skleslý, zkroušený

Vyskytuje se v

guard: lower one's guard, let one's guard downztratit ostražitost, přestat si dávat pozor

high: highs and lowsvítězství a prohry, úspěchy i neúspěchy v životě ap.

low: low in sthchudý na co složky ap.

low-down: the low-downon sb/sth hovor. základní informace o kom/čem

lower case: lower case (letters)malá písmena

tone: lower the tone of sthubírat na úrovni čemu, snižovat úroveň čeho

achiever: low achieverneúspěšný člověk, podprůměrný jedinec

alcohol: low-alcohol drinknízkoalkoholický nápoj

birth: of low birthnízkého původu, neurozený

bracket: high/low-income bracketvysokopříjmová/nízkopříjmová skupina

common: mat. the lowest common denominatornejmenší společný jmenovatel, přen. všeobecný vkus, ty nejprostší nároky většiny populace ap.

current: low/high-(voltage) currentslaboproud/silnoproud

Devonian: Lower/Upper Devonianspodní/svrchní devon

efficiency: low/top efficiencynízká/maximální účinnost

farming: low-input farmingnízkorozpočtové hospodářství

film: B/low-budget filmbéčkový/nízkorozpočtový film

frequency: low-frequency/high-frequency wavesnízkofrekvenční/vysokofrekvenční vlnění

gas: on a low/high gasna mírném/prudkém ohni vařit ap.

jaw: lower jawspodní čelist

leg: lower legnoha od kolena dolů

limb: upper/lower limbhorní/dolní končetina

lower: lower bodyspodní část těla

mass: low/high/black masstichá/velká/černá mše

molar: lower right first molaršestka vpravo dole

neckline: low(-cut) necklinevýstřih s dekoltem

pitched: high/low-pitched voicevysoký/hluboký hlas

reaches: upper/middle/lower reacheshorní/střední/dolní tok

salt: low-salt dietneslaná dieta omezující příjem soli

spirit: in low spiritsv mizerné náladě, být sklíčený, bez nálady

sulphur: low-sulphurs nízkým obsahem síry ruda ap.

tide: high/low tidepříliv/odliv

undercarriage: retract/lower the undercarriagezatáhnout/vysunout podvozek

voice: in a low voicetiše, potichu říct ap.

voltage: low-voltage lampsnízkonapěťové lampy

wage: low-wage jobsšpatně placená zaměstnání

waistline: low waistlinesnížený pas oděvu

yogurt: non-fat/low-fat yogurtnetučný/nízkotučný jogurt

anchor: lower/pull up the anchorspustit/vytáhnout kotvu

in: in a low voicetiše, tichým hlasem

mileage: The car has a low mileage.Auto má málo najeto.

dýchací: upper/lower airwaysanat. horní/dolní cesty dýchací

hlas: in a low voicetichým hlasem říct

komora: the Lower Chamber, Lower House, BrE House of Commons, AmE House of Representativesdolní komora

malý: lower case (letters)malá písmena v sazbě ap.

mluvit: speak in a low voice, keep one's voice downmluvit potichu

napětí: high/low voltage/tensionelektr. vysoké/nízké napětí

nízký: low blood pressure, hypotensionmed. nízký krevní tlak

odliv: at low tide, při poklesu on the ebbza odlivu

okurkový: novinářská BrE silly season, mimo sezónu low season, málo práce dull seasonokurková sezóna

písmeno: small letter, lower-case lettermalé písmeno

poslanecký: Chamber of Deputies, lower houseposlanecká sněmovna

ret: lower lip, řidč. underlipdolní ret

sezona: in the low season, off seasonmimo sezonu

sněmovna: the Upper/Lower House, v Británii the House of Lords/CommonsHorní/Dolní sněmovna

spodní: lower jawanat. spodní čelist

stupeň: BrE lower secondary school, AmE junior high (school)druhý stupeň (základní školy)

tlak: low/high blood pressuremed. nízký/vysoký (krevní) tlak

úder: hit/blow below the belt, přen. low blowi přen. úder pod pás

úklona: low bowhluboká úklona

uklonit se: make a low bowhluboce se uklonit

vážit si: nemít respekt hold sb/sth in low esteem, have no respect for sb/sth, brát za samozřejmé take sth for grantednevážit si koho/čeho

víčko: upper/lower eyelidhorní/dolní víčko

vlajka: raise/lower the flagvytáhnout/spustit vlajku

volič: heavy/low pollsvysoká/nízká účast voličů

výstřih: low-cut dressšaty s hlubokým výstřihem

výživný: high/low nutritional/nutritive valuevysoká/nízká výživná hodnota

zaměstnanost: high/low employment ratevysoká/nízká zaměstnanost

zrak: lower one's eyes, cast one's eyes downsklopit zrak

docházet: The batteries are low., AmE The batteries are almost dead.Docházejí baterky.

klopit: lower one's eyesklopit oči/zrak

kvalitní: lower/of poorer quality, poorerméně kvalitní

málo: be short of sth, be low on sthmít málo čeho

oheň: cook sth over a low heatvařit co na mírném ohni při nízké teplotě

prostý: humble origin, low birthprostý původ

přeřadit: BrE change/AmE shift to a higher/lower gear, BrE change/AmE shift up/downpřeřadit na vyšší/nižší rychlost

sklopit: lower/drop one's eyessklopit oči/zrak

slabý: low batteryslabá baterie

slevit: lower one's sightsslevit ze svých nároků

špatný: poor/low/inferior qualityšpatná kvalita

tichý: quiet/low/soft/hushed voicetichý hlas

tuk: low fat contentnízký obsah tuku

ebb: at a low ebb, at one's lowest ebbna dně, na bodě mrazu, na nule úspěšnost, šance ap.

vrstva: lower/middle/upper classnižší/střední/vyšší vrstva