Hlavní obsah

špatný

Přídavné jméno

  1. (nekvalitní) bad(chabé kvality) poorhovor. dudhovor. bum(podřadný) inferiortaké pomocí předpon mis-, mal- ap.za špatného počasíin bad weatheršpatná kvalitapoor/low/inferior qualityJe špatný řidič.He is a bad/poor driver.špatný vkusbad/poor taste
  2. (nečestný) bad, immoral(zlovolný) evilNení to špatný člověk.He isn't a bad man.špatné chováníbad behaviour, bad mannersšpatná pověstbad reputation
  3. (nesprávný) wrong, false, incorrectšpatná odpověďwrong answernastoupit do špatného vlakuget on the wrong train
  4. (nepříznivý) bad, unfavourablešpatné zprávybad newsšpatné znameníbad signšpatné svědomíbad/guilty consciencemít špatnou náladube in a bad mood/temper, be in ill/bad humour

Vyskytuje se v

míra: dát dobrou/špatnou míru nalít ap.give full/short measure

nakládání: špatné nakládání s čím/kýmill-treatment of sth, maltreatment of sb

obrat: obrat k lepšímu/horšímuturn/change for the better/worse

počítat: počítat s nejhoršímexpect the worst

při: při nejhorším/nejlepšímat (the) worst/at (the) best

rozpoložení: v dobrém/špatném rozpoloženíin a good/bad temper/humour

skutek: dobrý/špatný skutekgood/bad deed

svědomí: mít čisté/špatné svědomíhave a clear/guilty conscience

znamení: dobré/špatné znamenígood/ill omen, good/bad sign

zrak: mít dobrý/špatný zrakhave good/poor (eye)sight

zvuk: mít dobrý/špatný zvuk renoméhave a good/bad reputation

horší: být čím dál (tím) horšíbe worse and worse/going from bad to worse

jedlík: špatný jedlík hlavně u dítětepoor/vybíravý faddy eater

kvůli: kvůli špatnému počasí ...due to bad weather ...

obávat se: obávat se nejhoršíhofear the worst

omluvit: Omluvte prosím moji špatnou angličtinu.Please excuse my bad English.

počasí: špatné počasíbad weather, inclemency

pro: pro špatné počasídue to bad weather

vkus: mít dobrý/vytříbený/špatný vkushave a good/refined/poor taste

vodič: dobrý/špatný vodičgood/poor conductor

výkon: špatné herecké výkonypoor/bad acting

zažívání: špatné zažíváníindigestion, impaired digestion, difficulties in digesting

zdravotní: špatný zdravotní stavill/bad health

zpráva: Mám pro tebe dobrou/špatnou zprávu.I have some good/bad news for you.

hrob: plakat na špatném hroběbark up the wrong tree

attitude: mít špatný přístup/postoj (k věci)have an attitude problem

augur: být špatným znamením, nevěštit nic dobrého pro koho/coform. augur badly for sb/sth

bad: i přen. zkažený, špatný, nepovedený který nevyšel ap.gone bad

circulation: špatný oběh krvepoor circulation

compare: být horší ve srovnání, (příliš) neobstát ve srovnání s čímcompare unfavourably with sth

conscience: špatné svědomíbad/guilty conscience

expect: počítat s nejhoršímexpect the worst

good: špatný, nedostatečný, k ničemuno good, not any good

grade: mít dobré/špatné známkyget good/poor grades

guilty: špatné svědomíguilty conscience

habit: získat špatné návykyfall into bad habits

health: špatný zdravotní stavill health

humour: mít dobrou/špatnou náladube in a good/bad humour

ill: špatné znameníill omen

lifestyle: civilizační choroby, nemoci ze špatného životního stylulifestyle diseases

moral: mravní svědomí, schopnost rozlišit správné a špatnémoral sense

omen: dobré/špatné znamenígood/bad omen

scenario: v nejhorším případě, přinejhoršímin the worst-case scenario

sniff: co není vůbec špatné, co se neodmításth is not to be sniffed at

talker: být dobrý/špatný řečníkbe a good/poor talker

training: z formy, ve špatné kondici, netrénovanýout of training

treatment: špatné zacházeníill-treatment

violation: špatné parkování, parkovací přestupek, přestupek při parkováníparking violation

despite: i přes špatné počasídespite bad weather

illegal: špatné parkováníillegal parking

imaginable: ten nejhorší den, jaký si lze představitthe worst day imaginable

may: Možná, že to není špatný nápad.It may not be a bad idea.

minus: Dostal horší trojku.He got a C minus.

much: Je to mnohem lepší/horší.It is much better/worse.

vibe: Mám z něho špatný pocit., Nepůsobí na mě dobře.I have bad vibes about him.

whether: jestli je to dobrý nebo špatný nápadwhether it's a good or bad idea

bark: být na špatné adrese, být mimo mísubark up the wrong tree

mood: být nabroušený, mít špatnou náladube in a mood

špatný: špatný vkusbad/poor taste