Hlavní obsah

špatný

Přídavné jméno

  1. (nekvalitní) bad(chabé kvality) poorhovor. dudhovor. bum(podřadný) inferiortaké pomocí předpon mis-, mal- ap.za špatného počasíin bad weatheršpatná kvalitapoor/low/inferior qualityJe špatný řidič.He is a bad/poor driver.špatný vkusbad/poor taste
  2. (nečestný) bad, immoral(zlovolný) evilNení to špatný člověk.He isn't a bad man.špatné chováníbad behaviour, bad mannersšpatná pověstbad reputation
  3. (nesprávný) wrong, false, incorrectšpatná odpověďwrong answernastoupit do špatného vlakuget on the wrong train
  4. (nepříznivý) bad, unfavourablešpatné zprávybad newsšpatné znameníbad signšpatné svědomíbad/guilty consciencemít špatnou náladube in a bad mood/temper, be in ill/bad humour

Vyskytuje se v

míra: dát dobrou/špatnou míru nalít ap.give full/short measure

nakládání: špatné nakládání s čím/kýmill-treatment of sth, maltreatment of sb

obrat: obrat k lepšímu/horšímuturn/change for the better/worse

počítat: počítat s nejhoršímexpect the worst

při: při nejhorším/nejlepšímat (the) worst/at (the) best

rozpoložení: v dobrém/špatném rozpoloženíin a good/bad temper/humour

skutek: dobrý/špatný skutekgood/bad deed

svědomí: mít čisté/špatné svědomíhave a clear/guilty conscience

znamení: dobré/špatné znamenígood/ill omen, good/bad sign

zrak: mít dobrý/špatný zrakhave good/poor (eye)sight

zvuk: mít dobrý/špatný zvuk renoméhave a good/bad reputation

horší: být čím dál (tím) horšíbe worse and worse/going from bad to worse

jedlík: špatný jedlík hlavně u dítětepoor/vybíravý faddy eater

kvůli: kvůli špatnému počasí ...due to bad weather ...

obávat se: obávat se nejhoršíhofear the worst

omluvit: Omluvte prosím moji špatnou angličtinu.Please excuse my bad English.

počasí: špatné počasíbad weather, inclemency

pro: pro špatné počasídue to bad weather

vkus: mít dobrý/vytříbený/špatný vkushave a good/refined/poor taste

vodič: dobrý/špatný vodičgood/poor conductor

výkon: špatné herecké výkonypoor/bad acting

zažívání: špatné zažíváníindigestion, impaired digestion, difficulties in digesting

zdravotní: špatný zdravotní stavill/bad health

zpráva: Mám pro tebe dobrou/špatnou zprávu.I have some good/bad news for you.

hrob: plakat na špatném hroběbark up the wrong tree

attitude: have an attitude problemmít špatný přístup/postoj (k věci)

augur: form. augur badly for sb/sthbýt špatným znamením, nevěštit nic dobrého pro koho/co

bad: gone badi přen. zkažený, špatný, nepovedený který nevyšel ap.

bad: be in a bad moodmít špatnou náladu, být ve špatné náladě

circulation: poor circulationšpatný oběh krve

compare: compare unfavourably with sthbýt horší ve srovnání, (příliš) neobstát ve srovnání s čím

conscience: bad/guilty consciencešpatné svědomí

expect: expect the worstpočítat s nejhorším

good: no good, not any goodšpatný, nedostatečný, k ničemu

grade: get good/poor gradesmít dobré/špatné známky

guilty: guilty consciencešpatné svědomí

habit: fall into bad habitszískat špatné návyky

health: ill healthšpatný zdravotní stav

humour: be in a good/bad humourmít dobrou/špatnou náladu

humour: be out of humournemít náladu, mít špatnou náladu

ill: ill omenšpatné znamení

lifestyle: lifestyle diseasescivilizační choroby, nemoci ze špatného životního stylu

moral: moral sensemravní svědomí, schopnost rozlišit správné a špatné

omen: good/bad omendobré/špatné znamení

scenario: in the worst-case scenariov nejhorším případě, přinejhorším

sniff: sth is not to be sniffed atco není vůbec špatné, co se neodmítá

talker: be a good/poor talkerbýt dobrý/špatný řečník

training: out of trainingz formy, ve špatné kondici, netrénovaný

treatment: ill-treatmentšpatné zacházení

violation: parking violationšpatné parkování, parkovací přestupek, přestupek při parkování

despite: despite bad weatheri přes špatné počasí

illegal: illegal parkingšpatné parkování

imaginable: the worst day imaginableten nejhorší den, jaký si lze představit

may: It may not be a bad idea.Možná, že to není špatný nápad.

minus: He got a C minus.Dostal horší trojku.

much: It is much better/worse.Je to mnohem lepší/horší.

vibe: I have bad vibes about him.Mám z něho špatný pocit., Nepůsobí na mě dobře.

whether: whether it's a good or bad ideajestli je to dobrý nebo špatný nápad

bark: bark up the wrong treebýt na špatné adrese, být mimo mísu

mood: be in a moodbýt nabroušený, mít špatnou náladu