Hlavní obsah

treatment [ˈtriːtmənt]

Podstatné jméno

  1. for sth léčení, ošetření lékařské, léčba čehoshock treatmentšoková terapie, léčba šokemtreatment roomošetřovnaafter-treatmentdoléčovací procedury ap., doléčovánífollow-up treatmentnásledná/další léčba, doléčováníbe under treatmentbýt v nemocničním ošetřování
  2. of sb/sth zacházení, nakládání s kým/čím, chování ke komuill-treatmentšpatné zacházení
  3. of sth ošetření, úprava, zpracování čeho použitím aktivní látky ap.heat treatmenttepelné zpracování kovu ap.sewage water treatmentčištění odpadních vod

Vyskytuje se v

dental: zubní kaz/ošetření/prohlídkadental caries/treatment/check-up

in-patient: léčba hospitalizovaných pacientů, nemocniční léčbain-patient treatment

medical: léčba, lékařské ošetřenímedical treatment

preferential: zvýhodňovat koho, věnovat komu zvláštní péčigive preferential treatment to sb

radical: radikální léčba pro naprosté vymýcení chorobyradical treatment

refractory: nereagující na léčburefractory to treatment

rejuvenating: omlazovací kúrarejuvenating treatment

sewage: čištění odpadních vodsewage treatment

spa: lázeňská léčbaspa treatment

treatment: šoková terapie, léčba šokemshock treatment

good: Léčba nijak nepomohla.The treatment didn't do any good.

čistírna: čistírna odpadních vodsewage treatment plant

čištění: čištění odpadních vodwastewater/sewage treatment

odtučňovací: odtučňovací kúraslimming (treatment), zast. banting

odvykací: odvykací léčba/kúrawithdrawal therapy, léčba závislosti addiction treatment, rehab(ilitation)

úpravna: úpravna vodywater treatment plant

zpracování: tech. tepelné zpracováníheat treatment

hradit: Toto léčení pojišťovna nehradí.This treatment is not covered by health insurance.

léčení: protialkoholní léčeníalcohol(ism) treatment

ošetření: vyhledat/odmítnout lékařské ošetřeníseek/refuse medical treatment/advice

úprava: (chemická) úprava vody(chemical) water treatment

zacházení: hrubé zacházení s vězni ap.harsh treatment, maltreatment, mistreatment