Hlavní obsah

radical [ˈrædɪkəl]

Vyskytuje se v

řez: radical actionpřen. radikální řez rázný zákrok

radical: radical treatmentradikální léčba pro naprosté vymýcení choroby