Hlavní obsah

care [keə]

Podstatné jméno

  1. of/for sb/sth péče, starost o koho/co pečování
  2. be in carebýt v péči státu dítěwith careopatrně, pečlivě

Fráze

  1. for all I care pro za je mi to jedno
  2. I couldn't care less je mi (to) úplně jedno
  3. care of sb/sth na adresu koho/čeho poslat zprostředkovaně dopis ap.
  4. take care of sb/sth (po)starat se o koho/co, dát pozor na koho/co, pečovat o koho/cotake care of one's appearancepečovat o svůj vzhled
  5. Take care. Dávej na sebe pozor., Opatruj se. při loučení ap.
  6. take care to do sth dbát na co, ujistit se že kdo udělá co, pečlivě udělat co
  7. Who cares? Koho to zajímá?, Co na tom?, Komu na tom záleží?

Vyskytuje se v

dát: dát si pozortake care, watch out for sth, beware of sb/sth

mateřský: mateřská školkakindergarten, nursery (school), day care centre for preschool children

nemocniční: nemocniční péče/sestrahospital care/nurse

ošetřující: ošetřující kosmetika(skin) care cosmetics

péče: rodičovská/pěstounská péčeparental/foster care

pěstounský: pěstounská péčefoster care

prenatální: prenatální péčeprenatal/antenatal care

pro: pro mě za měfor all I care

starost: vzít si koho/co na starosttake care/charge of sb/sth

vzít: vzít si na starost cotake care of sth, see to sth, věnovat se attend to sth

být: Je mi to jedno/fuk.I don't care/give a damn about it.

fuk: Je mi to fuk.I don't give a (tinker's) damn., I don't care a fig., I couldn't care less.

jedno: Je mi to jedno.I don't care (about it)/hovor. give a damn., I don't mind., při výběru ap. I'm indifferent.

: Jí je to jedno.She doesn't care.

lhostejný: Bylo mu to úplně lhostejné.He didn't care about it at all.

mně: Mně je to jedno.I don't mind/care.

moc: Moc mi na ní záleží.I care about her a lot.

na: Co na tom?Does it matter?, Who cares?

nechat: Nechte to na mně.Leave it up to me., Let me take care of it.

postarat se: postarat se sám o sebetake care of osf

pozor: Dávej na sebe pozor.Take care of yourself.

stát: Stojíš ještě o mě?Do you still care for me?

vůbec: hovor. Co je mi vůbec po tom?Why do I care anyway?

vykašlat se: Na to se můžu vykašlat.I don't give a damn about it., I couldn't care less.

vyřídit: Už je to vyřízeno.It has been dealt with/taken care of.

zajímat: hovor. Koho to (vůbec) zajímá?Who cares?, Who gives a toss?

záležet: Velice mi na tobě záleží.I care about you a lot.

zdraví: péče o zdravíhealth care

a: No a?So what?, And?, Who cares?

care: být v péči státu dítěbe in care

coronary: koronární jednotka v nemocnicicoronary-care unit

custodial: = péče o dítě svěřené soudem do výchovy jednomu z rodičůcustodial care

customer: služby zákazníkům/péče o zákazníkacustomer service/care

day care: denní stacionář pro senioryday care centre for elderly people

delivery: poskytování zdravotní péčehealth care delivery

dental: péče o chrup zubařskádental care

easy: nenáročný na údržbu textil ap.easy-care

elderly: péče o senioryelderly care

foster: pěstounská péčefoster care

health: zdravotní péče, zdravotnictvíhealth care

neonatal: oddělení péče o novorozenceneonatal care unit

palliative: paliativní péčepalliative care

pastoral: psychologické poradenství, snaha o řešení osobních problémů žáků nejen studijní záležitosti - ve školeBrE pastoral care

can: Dovedu se o sebe postarat.I can take care of myself.

much: Stojíš o to? – Strašně moc.Do you care for it? – Too much.

ought: Měl by ses o ni starat.You ought to take care of her.

all: co se jeho týče, pokud se týká jehofor all he cares