Hlavní obsah

caring [ˈkeərɪŋ]

Vyskytuje se v

care: for all I carepro mě za mě je mi to jedno

care: I couldn't care lessje mi (to) úplně jedno

care: care of sb/sthna adresu koho/čeho poslat zprostředkovaně dopis ap.

care: take care of sb/sth(po)starat se o koho/co, dát pozor na koho/co, pečovat o koho/co

care: Take care.Dávej na sebe pozor., Opatruj se. při loučení ap.

care: take care to do sthdbát na co, ujistit se že kdo udělá co, pečlivě udělat co

care: Who cares?Koho to zajímá?, Co na tom?, Komu na tom záleží?

business: take care of business(něco) zařídit postarat se, aby bylo uděláno ap.

care: be in carebýt v péči státu dítě

care: with careopatrně, pečlivě

care: take care of one's appearancepečovat o svůj vzhled

coronary: coronary-care unitkoronární jednotka v nemocnici

custodial: custodial care= péče o dítě svěřené soudem do výchovy jednomu z rodičů

customer: customer service/careslužby zákazníkům/péče o zákazníka

day care: day care centre for elderly peopledenní stacionář pro seniory

delivery: health care deliveryposkytování zdravotní péče

dental: dental carepéče o chrup zubařská

elderly: elderly carepéče o seniory

exercise: exercise (great) caredbát (velké) opatrnosti

foster: foster carepěstounská péče

health: health carezdravotní péče, zdravotnictví

neonatal: neonatal care unitoddělení péče o novorozence

palliative: palliative carepaliativní péče

pastoral: BrE pastoral carepsychologické poradenství, snaha o řešení osobních problémů žáků nejen studijní záležitosti - ve škole

can: I can take care of myself.Dovedu se o sebe postarat.

care: He doesn't care about it.Je mu to jedno., Nezáleží mu na tom.

care: Would you care for some juice?Nemáte chuť na džus?, Dáte si džus?

much: Do you care for it? – Too much.Stojíš o to? – Strašně moc.

ought: You ought to take care of her.Měl by ses o ni starat.

all: for all he caresco se jeho týče, pokud se týká jeho

dát: dát si pozortake care, watch out for sth, beware of sb/sth

nemocniční: nemocniční péče/sestrahospital care/nurse

ošetřující: ošetřující kosmetika(skin) care cosmetics

péče: rodičovská/pěstounská péčeparental/foster care

péče: sociální péčesocial care

péče: zdravotnická/lékařská péčemedical/health care

pěstounský: pěstounská péčefoster care

prenatální: prenatální péčeprenatal/antenatal care

pro: pro mě za měfor all I care

starost: vzít si koho/co na starosttake care/charge of sb/sth

starost: mít co na starost(i)vést ap. be in charge of sth, be responsible for sth, starat se take care of sb, look after sb

vzít: vzít si na starost cotake care of sth, see to sth, věnovat se attend to sth

být: Je mi to jedno/fuk.I don't care/give a damn about it.

fuk: Je mi to fuk.I don't give a (tinker's) damn., I don't care a fig., I couldn't care less.

jedno: Je mi to jedno.I don't care (about it)/hovor. give a damn., I don't mind., při výběru ap. I'm indifferent.

: Jí je to jedno.She doesn't care.

lhostejný: Bylo mu to úplně lhostejné.He didn't care about it at all.

mně: Mně je to jedno.I don't mind/care.

moc: Moc mi na ní záleží.I care about her a lot.

na: Co na tom?Does it matter?, Who cares?

nechat: Nechte to na mně.Leave it up to me., Let me take care of it.

postarat se: postarat se sám o sebetake care of osf

postarat se: O všechno se postarám.I will take care of everything.

pozor: Dávej na sebe pozor.Take care of yourself.

stát: Stojíš ještě o mě?Do you still care for me?

vůbec: hovor. Co je mi vůbec po tom?Why do I care anyway?

vykašlat se: Na to se můžu vykašlat.I don't give a damn about it., I couldn't care less.

vyřídit: Už je to vyřízeno.It has been dealt with/taken care of.

zajímat: hovor. Koho to (vůbec) zajímá?Who cares?, Who gives a toss?

zajímat: Nezajímá mě, co říkají.I don't care what they say.

záležet: Velice mi na tobě záleží.I care about you a lot.

zdraví: péče o zdravíhealth care

a: No a?So what?, And?, Who cares?