Hlavní obsah

caring [ˈkeərɪŋ]

Vyskytuje se v

care: for all I carepro mě za mě je mi to jedno

coronary: coronary-care unitkoronární jednotka v nemocnici

custodial: custodial care= péče o dítě svěřené soudem do výchovy jednomu z rodičů

customer: customer service/careslužby zákazníkům/péče o zákazníka

day care: day care centre for elderly peopledenní stacionář pro seniory

delivery: health care deliveryposkytování zdravotní péče

dental: dental carepéče o chrup zubařská

easy: easy-carenenáročný na údržbu textil ap.

elderly: elderly carepéče o seniory

foster: foster carepěstounská péče

health: health carezdravotní péče, zdravotnictví

neonatal: neonatal care unitoddělení péče o novorozence

palliative: palliative carepaliativní péče

pastoral: BrE pastoral carepsychologické poradenství, snaha o řešení osobních problémů žáků nejen studijní záležitosti - ve škole

can: I can take care of myself.Dovedu se o sebe postarat.

much: Do you care for it? – Too much.Stojíš o to? – Strašně moc.

ought: You ought to take care of her.Měl by ses o ni starat.

all: for all he caresco se jeho týče, pokud se týká jeho

dát: take care, watch out for sth, beware of sb/sthdát si pozor

mateřský: kindergarten, nursery (school), day care centre for preschool childrenmateřská školka

nemocniční: hospital care/nursenemocniční péče/sestra

ošetřující: (skin) care cosmeticsošetřující kosmetika

péče: parental/foster carerodičovská/pěstounská péče

pěstounský: foster carepěstounská péče

prenatální: prenatal/antenatal careprenatální péče

pro: for all I carepro mě za mě

starost: take care/charge of sb/sthvzít si koho/co na starost

vzít: take care of sth, see to sth, věnovat se attend to sthvzít si na starost co

být: I don't care/give a damn about it.Je mi to jedno/fuk.

fuk: I don't give a (tinker's) damn., I don't care a fig., I couldn't care less.Je mi to fuk.

jedno: I don't care (about it)/hovor. give a damn., I don't mind., při výběru ap. I'm indifferent.Je mi to jedno.

: She doesn't care.Jí je to jedno.

lhostejný: He didn't care about it at all.Bylo mu to úplně lhostejné.

mně: I don't mind/care.Mně je to jedno.

moc: I care about her a lot.Moc mi na ní záleží.

na: Does it matter?, Who cares?Co na tom?

nechat: Leave it up to me., Let me take care of it.Nechte to na mně.

postarat se: take care of osfpostarat se sám o sebe

pozor: Take care of yourself.Dávej na sebe pozor.

stát: Do you still care for me?Stojíš ještě o mě?

vůbec: Why do I care anyway?hovor. Co je mi vůbec po tom?

vykašlat se: I don't give a damn about it., I couldn't care less.Na to se můžu vykašlat.

vyřídit: It has been dealt with/taken care of.Už je to vyřízeno.

zajímat: Who cares?, Who gives a toss?hovor. Koho to (vůbec) zajímá?

záležet: I care about you a lot.Velice mi na tobě záleží.

zdraví: health carepéče o zdraví

a: So what?, And?, Who cares?No a?