Hlavní obsah

careful [ˈkeəfəl or -fʊl]

Přídavné jméno

  1. opatrný dávající pozorCareful!Opatrně!Be careful not to break it.Dávej pozor ať to nerozbiješ.
  2. pečlivý, důkladný výběr zaměstnání ap.
  3. be careful about sth dávat si pozor, být opatrný na co na slova ap.
  4. with sth šetrný, šetřící, šetřivý s penězi

Přídavné jméno

  1. You can't be too careful. Opatrnosti nezbývá.

Vyskytuje se v

consideration: after much/careful considerationpo dlouhém zvažování/pečlivém uvážení

opatrně: Careful!, zlehka Easy does it.Opatrně!

být: You should be careful.Měl bys být opatrný.

pozor: Be careful!Dávej pozor! buď opatrný

uvážit: give sth careful considerationpečlivě co uvážit

zacházet: Be careful with it., Treat it carefully.Zacházej s tím opatrně.

zkoumání: after careful examinationpo pečlivém zkoumání

careful: Careful!Opatrně!